Tietosuojaseloste

Henkilötiedot

Suomen Lehtiyhtymä siihen kuuluvine yhtiöineen (jäljempänä ”Lehtiyhtymä) menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Osassa Lehtiyhtymän tarjoamista verkkopalveluista palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessään verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallentuvat Lehtiyhtymän Verkkopalvelujen asiakasrekisteriin. Lehtiyhtymä ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. Lehtiyhtymä käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon, sekä muihin vastaaviin Lehtiyhtymän verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Lehtiyhtymä voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä Lehtiyhtymän asiakaspalveluun tai Suomen suoramarkkinointiliittoon.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä tästä.

Evästeiden käyttö

Lehtiyhtymän verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Lehtiyhtymä käyttää ns. evästeitä ("cookies"). Eväste tarkoittaa lyhyttä tekstitiedostoa, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä menetelmällä Lehtiyhtymä kerää tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, voidakseen kehittää edelleen palvelujen käyttäjäystävällisyyttä. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, joidenkin palveluiden hyödyntäminen saattaa estyä.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Lehtiyhtymä järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksytyllä tavalla mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattoman ja vahingollisen pääsyn tietojärjestelmiinsä. Lehtiyhtymä ei kuitenkaan voi taata verkkopalvelujen käyttäjälle täydellistä tietoturvaa.