Selvitys: Äidin koulutuksella merkittävä yhteys lapsen imetykseen

Valtaosa suomalaisvauvoista jää ilman suositusten mukaista imetystä.

Päivi Tuovinen

Äidin sosiaalisella taustalla, iällä ja koulutuksella on merkittävä yhteys lapsen imetykseen, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen mukaan erot imetyksessä ovat suuret, ja erityistukea tarvitsevat eritoten nuoret, vähän koulutetut naiset sekä yksinhuoltajaäidit.

Myös perheen esikoisilla sekä ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla imetys jäi selvityksen mukaan usein keskivertoa lyhyemmäksi.

Positiivisena seikkana selvityksessä nousi esiin se, että alle neljän kuukauden ikäisten täysimetys sekä pitkä imetys ovat hieman yleistyneet.

Valtaosa suomalaisvauvoista jää kuitenkin edelleen ilman suositeltua imetystä. Virallisen suosituksen mukaan lapsi on täysimetyksellä kuuden kuukauden ikäiseksi, jonka jälkeen osittaista imetystä jatketaan vähintään vuoden ikään.

Selvityksen tekijät patistavat terveydenhuollon ammattilaisia tehostamaan imetystukea. Työn pitäisi alkaa äitiysneuvolassa ja jatkua yhtenäisenä synnytyssairaalassa ja lastenneuvolassa.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että lisämaidon antamiseen synnytyssairaaloissa laadittaisiin yhtenevät ohjeet. Tätä nykyä seitsemän kymmenestä vastasyntyneestä saa sairaalassa lisämaitoa. Aiempien tutkimusten mukaan erityisesti äidinmaidonkorvikkeen antaminen ilman selvää lääketieteellistä syytä on yhteydessä lyhyeen imetyksen.

Selvitys on osa viiden vuoden välein toteutettua imeväisikäisten ruokinnan seurantaa. Siihen kutsuttiin mukaan kaikki Suomen lastenneuvolat. Haastatteluihin osallistui yli 5 000 perhettä ja 800 terveydenhoitajaa.

Imetyksen edut

Imetyksestä hyötyvät sekä äiti että lapsi.

Äidinmaidossa ravintoaineet ovat hyvin imeytyvässä muodossa ja suojaavat lasta monilta taudeilta muun muassa korvatulehduksilta ja ripuleilta. Imetyksellä on myös edullinen vaikutus lapsen suoliston bakteerikantaan.

Imettävän äidin riski sairastua rintasyöpään ja munasarjasyöpään pienenevät ja imetys suojaa äitiä myös verenpainetaudilta ja diabetekselta.

Lähde: Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2010 -tutkimus.

Written by:

Toimitus

Ota yhteyttä