Käräjätuomarille syyte virkarikoksesta

Paikalliset
Kommentoi 1

PORVOO | Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari saa syytteen virkarikoksesta. Häntä epäillään kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo olevan todennäköisiä syitä epäillä, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomari on toiminut tavalla, joka täyttää tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.

Käräjätuomari oli käsitellyt lähes kolmeakymmentä eri asiaa pisimmillään yli kymmenen vuotta. Asioissa oli ollut pitkiä ajanjaksoja, joina käsittely ei ollut edennyt lainkaan.

Poliisin suorittamasta esitutkinnassa ei käynyt ilmi, että tuomarilla viipymään jääneet asiat olisivat olleet poikkeuksellisen laajoja tai erityisen vaikeita ratkaista. Useassa asiassa kävi päinvastoin ilmi, että asian siirryttyä toisen tuomarin käsiteltäväksi kyseinen toinen tuomari oli ratkaissut asian hyvin pian käsittelyn siirtämisen jälkeen, joissakin tapauksissa jopa samana päivänä.

Oikeuskansleri Jonkan mukaan asioiden käsittely oli kestänyt niiden laatuun nähden kohtuuttoman pitkään. Tuomari on teollaan vaarantanut perustuslaissa säädetyn perusoikeuden toteutumista eli oikeutta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Oikeuskanslerin mukaan tekokokonaisuuden voidaan arvioida loukanneen myös luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapaus tuli ilmi Helsingin hovioikeuden Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tekemän tarkastuksen yhteydessä.

1 kommentti Kommentoi
toimitus

Kommentit

18.6.2012 12:22

Hyvä Itä-Uusimaa ja Porvoo - taas päästään otsikoihin

Osallistu keskusteluun

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
  • Kirjoita rakentavasti, asiallisesti ja keskustelua edistävästi.
  • Älä esitä sukupuoleen, ikään, syntyperään, kieleen, uskontoon, vammaisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistettuja asiattomuuksia.
  • Älä levitä huhuja tai valheita.
  • Käytä asiallista ja hyvää kieltä, älä kiroile.
  • Älä yllytä rikokseen tai väkivaltaan.
  • Älä laita viestiisi linkkejä laittomaan tai epäasialliseen materiaaliin.
  • Älä mainosta.
  • Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde.