Karavaanarien vuokrasopimus Skepparsista kaupungin syyniin

PORVOO | Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula on käyttänyt otto-oikeuttaan kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökseen, joka koskee Sondbyssä olevan maa-alueen vuokraamista SF-Caravan Itä-Uusimaa -nimiselle yhdistykselle.

Kaupunginjohtaja haluaa, että kaupunginhallitus käy periaatekeskustelun kaupungin maiden vuokraamisesta eri yhdistyksille.

Tässä tapauksessa on kyse 1,78 hehtaarin suuruisesta alueesta, joka on ollut karavaanareilla vuokralla jo vuodesta 1988. Nykyinen vuokrasopimus umpeutuu 31.7. 2013. Nykyinen vuokra on 3 853 euroa vuodessa. Yhdistys ei ole vastannut yksityistiemaksusta.

Kiinteistöpäällikkö päätti aiemmin, että vuokrasopimusta jatketaan 31.12. 2025 saakka. Indeksiin sidottu vuosivuokra on päätöksen mukaan 6 900 euroa.

Kaupunginhallitus on reilu vuosi sitten hyväksynyt Skepparsin alueelle maankäyttösuunnitelman, jonka tavoitteena on avata aluetta nykyistä enemmän yleiseen virkistykseen. Alueen parhaiten yleiseen virkistyskäyttöön soveltuva ranta sijaitsee välittömästi karavaanarien vuokra-alueen edessä. Mikäli vuokrasopimus jatkuisi aina vuoteen 2025, olisi maankäyttösuunnitelman tavoitteita mahdotonta toteuttaa.

Karavaanareiden tavoitteena on edelleen pitkäaikainen, 25–30-vuotinen vuokrasopimus. Yhdistys myös haluaisi kohtuullistaa kiinteistöpäällikön määräämää vuosivuokraa.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se periaatekeskustelun käytyään päättäisi vuokrata alueen karavaanareille 31.12. 2017 saakka. Sen jälkeen vuokra-aika jatkuisi vuoden kerrallaan yhden vuoden irtisanomisajalla. Vuosivuokra olisi 5 300 euroa ja yhdistys vastaisi myös yksityistiemaksusta, joka on nyt noin 1 600 euroa.

Written by:

Ota yhteyttä