Kokoomuksen vaaliavauksessa sähköinen tunnelma

Paikalliset
Kommentoi 29

PORVOO | Porvoon Kokoomus käynnisti kuntavaalikampanjansa Porvoon torilla lauantaina. Tunnelmaa sähköisti vieressä ollut Perussuomalaisten teltta. Kokoomusväkeä tuntui jurppivan Perussuomalaisten porvoolaisen keulahahmon harrastama kotikaupunkinsa jatkuva mollaaminen valtakunnan mediassa. Kokoomuslaisten mielestä Porvoon asiat eivät ole läheskään niin huonossa jamassa kuin perussuomalaiset väittävät.

Lue lisää maanantain Uusimaasta

29 kommenttia Kommentoi
toimitus

Kommentit

17.9.2012 08:42

vai vanhusten palveluiden puolesta ! Eikäs se ollut Kokoomus joka torppasi sen hoitajien määrän minimivaatimuksen... ja kuntaliitosta ajaa ? Kokoomus ! Kuntaliitoksesta tyhmäkin ymmärtää, että tulee heikentämään myös vanhusten hoidon tasoa...

17.9.2012 11:18

Kiitos kysymyksistäsi AJT. Porvoon Kokoomus haluaa turvata vanhusten palvelut sekä koti- että laitoshoidossa ja on Itä-Uudenmaan kuntaliitosasioissa samoilla linjoilla kuin Porvoon virallinen kanta.

17.9.2012 12:03

Petri, onko täysi yksityistäminen sinusta oikea tapa, sitähän kokoomus haluaa... Niin virallinen kanta... mutta se oma kanta onkin sitten toinen asia.

17.9.2012 12:42

Vai että tunnelma sähköistyi toiselle puolueelle kuuluvasta naapuriteltasta johtuen. Pitäisikö kuitenkin keskittyä siihen omaan toimintaan?

17.9.2012 12:52

Jos kokoomuksella on hallussaan kaupunginjohtajan palli, sekä poliittisesti hallitsee kaupunki avioliitolla RKP:n kanssa, olisi suorastaan ihme ellei Porvoossa heidän mielstään kaikki toimisis hyvin. Kaupunginjohtajan yksinvalta on lisäksi varmistettu valitsemalla mahdollisimman heikkoja johtavia viranhaltijoita eli kokoomus hallitsee suvereenisti Porvoota, joten kaikki kritisointi Porvoota kohtaan kohdistuu kokoomukseen.Vähän siitä saavat osansa muiden poliittisten puolueiden saamattomat valtuutetut.

17.9.2012 13:30

Kiitos kommenteista. Porvoon Kokoomus ei väitä että täysi yksityistäminen on oikea tapa eikä että Porvoossa kaikki toimisi hyvin.
Niin suosittua kuin yksinvalta maailmalla onkin, Porvoon Kokoomus ei kannata sitäkään.

17.9.2012 15:12

Hei Petri - mitkä ovat ne keinot jolla turvaatte ne palvelut ? haluta aina voi, mutta olisi joskus kiva saada jotain konkreettistakin pelkkien haluamisien sijaan...

17.9.2012 16:22

Tack för frågan, Gubbe. Olin viime sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa hyväksymässä taloussuunnitelmaehdotusta (2013-15), jonka mukaan muun muassa henkilöstöresursseja suunnataan vanhupalveluihin, 2012 teetetyn ikäihmisten hoitoketjuselvityksen suositusten toimeenpanoa jatketaan ja Johannisbergin uusi palvelutalo rakennetaan. Kaikki hyvässä yhteisymmärryksessä muiden ryhmien kanssa. Tämän ylittäviä vaalilupauksia en taida uskaltaa antaa. Mutta muutoin olen sitä mieltä, että kun sote-sektori kuntafuusiosta 1997 lähtien (pelastustoimen ohella) ainoana on tyytynyt palkkainflaation ja väestömäärän mukaiseen luonnolliseen kasvuun, nyt vanhusten osuuden kasvaessa pitäisi ehkä vihdoin pohtia sektorienkin välistä lisäpriorisointia siihen suuntaan (kirjoittelen kieli keskellä suuta...).

17.9.2012 16:49

Porvoon poliitinen "kähmintäkulttuuri" on yksinomaan Kokoomuksen ja RKP:n heiniä. Se , jos tätä , mitä kaikkea sen sisältä löytyykin, arvostellaan valtakunnan foorumeilla / Pirkko Ruohonen- Lerner, on aivan oikein ja oikeassa. Poliittinen boikotti koskee etunenässä PS:a, koska se uskaltaa arvostella tuota kulttuuria avoimesti, mutta myös muut saavat siitä osansa. Jos esimerkiksi Uusimaa-lehti, joka on sitoutumattomanakin Kokoomuksen käsikassara selvittäisi valtuuston ja hallituksen ihmisten demokrafisen taustan rinnakkaisvertailuna: koulutus, ammatti, ansiot, varallisuus, asuinpaikka, ikä sekä päämielipiteet, joita kukin on ollut ajamassa, antaisi se äänestäjille hyvät lähtökohdat arvioida, miksi he ajavat mitäkin suuntaa. RKP:n kielellisen "ajo-oikeuden" hyväksyn; se on tärkeää ruotsinkielisyyden säilyttämisessä.
Nostan hattua P.R.-L:lle sitkeästä tonkimisesta ja, vaikka sitä kutsuttaisiinkin
" yhteistyökyvyttömyydeksi ". Tähdennykseksi: olen suomenkielinen, mihinkään puolueeseen kuulumaton, herraklubiin kuulumaton, mutta arvostan oikeudenmukaisuutta ja riippumattomuutta. Asunut kymmenellä paikkakunnalla Etelä-Suomessa Porvoo mukaanluettuna ja aina mielelläni kriittisenä äänitorvena missä milloinkin. En ole millään nimellä vaaliehdokas.

17.9.2012 16:55

Karelin, voisitko itse suorittaa tuon demografisen vertailun? Olisin kiinnostunut lopputuloksesta (joka itse asiassa näytti olevan sinulla osin jo tiedossakin).

17.9.2012 17:14

Petri Peltonen
Nämä tiedot saa puolueetomasti pääosin tutkimuslaitoksilta. Lisäksi se, mitä asioita edustajat Porvoossa ovat "ajaneet" ovat parhaiten Uusimaan tiedossa. Minulla ei ole tietoja- aavistus kuitenkin. Tämä olisi täysin puolueeton selvitys.

17.9.2012 22:07

Porvoossa on katukilpien ja paikannimien kyltit homehtuneet epäselviksi. Sitten kun uusi valtuusto kokontuu, niin jos saisi asian korjaukseen. Samalla voisi kilpien- ja paikannimien tekstit laittaa kielilain 33§:n mukaiseksi. Siis esimerkiksi Gammelbackalle suomenkielinen nimi ja samoin kaikille muillekin nyt ainoastaan ruotsinkielistä nimeä kantaville kohteille.

18.9.2012 11:20

Tämä keskustelu kulkee mielenkiintoisia latuja... Kokoomus haluaa turvata vanhusten palvelut.
....."Tämän ylittäviä vaalilupauksia en taida uskaltaa antaa ......kirjoittelen kieli keskellä suuta." Peltosen onkin viisasta kirjoitella kieli keskellä suuta, sillä puoluesihteerinne Taru Tujunen ( IS 14.9.2010 ) myönsi, ettei Kokoomus ole työväenpuolue vaan keskustaoikeistolainen kansanliike, joka ei aja minkään erityisryhmän asioita. Ei siis pidä luulla, että vanhustenkaan asioita ajettaisiin tosimielellä vaalien jälkeen.
Olen samaa mieltä Karelinin kanssa Ruohonen-Lerneristä. "Toriparlamentista" tulee solkenaan piikkiä tavalla tai toisella, eräs ennen erittäin paljon arvostamani kriittinen ja asiallinen kirjoittaja on aloittanut varsinaisen solvauskampanjan uskaltamatta kuitenkaan nimetä suoraan - kirjoittaa mm. kuningatarpersusta jne...
Olen hieman eri mieltä RKP:n kielellisestä ajo-oikeudesta, koska ajo-oikeus perustuu kieleen, ei puolueeseen. Sitä todistaa myös SDP:n Maarit Feldt-Ranta lausunnossaan 14.9.2006, ei ole tarpeen toistaa.
Oman osansa kertoo kaksoismonarkian edustaja J.Grönman, joka jätti kh:n kokouksessa 28.11.2011 eriävän mielipiteen liian vaativasta kielisäännöstä. Olikohan "herralla" joku tietty katsottuna tilapalveluiden toimitusjohtajan virkaan mutta Porvoon normaali kielisääntö teki tepposet - pitäähän hakemukset hylätä, muuttaa kielisääntö helpommaksi ja panna uudestaan hakuun.
Yliopistolaissa määritellään ihan omana Åbo Akademin opettajan kielitaito, 78 §:
"Tehtävään vaaditaan erinomainen ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito sekä kyky ymmärtää suomenkieltä."
Tätäköhän Grönman tarkoitti, jomman kumman toisen kielen taitoa ei vaadita - riittää, että on kyky ymmärtää eli on kuulevat korvat tallella.
Olisikohan ajo-oikeus viety jo liian pitkälle?

18.9.2012 12:05

Hmm, olisikohan tilapalveluiden toimitusjohtajan valinnasta jätetyn eriävän mielipiteen taustalla kielimuurin lisäksi kieliVuori...

18.9.2012 13:01

Porvoossa on "lipsuttu" tuosta kielisäännöstä aikaisemminkin, kun sopiva henkilö ei ole hallinnut molempia kotimaisia kieliä. Asiaa on vain vähän piiloteltu ja palkkauksen jälkeen laitettu valitut henkilöt kielikursseille. Hyvin se on pääosin toiminut, ehkä tuon tiedotuksesta vastaavan henkilön osalta asiat eivät aluksi toimineet, kun tarvittiin pikatiedotusta.

18.9.2012 18:14

Sinänsä Kokoomuksen kannattajissa suuria ryhmiä muodostavat muun muassa palkansaajat, eläkeläiset, yrittäjät, opiskelijat, maahanmuuttajat ja työttömät. Mutta kannatuspohjasta riippumatta, kunnan tai kansakunnan tulevaisuudesta vastuuta kantavan puolueen on tasapainoiltava siten, että kaikki kansanosat pysyvät mukana kun kakkua jaetaan. Ja kyllä, Kokoomuksessa saa tarvittaessa olla eri mieltä kuin TT (puoluesihteereitä tulee ja menee, mutta äänestäjät pysyvät...).

18.9.2012 13:29

No tulipa tuokin "inhimillinen" seikka selville mutta Grönmanin tapauksessa ehdokkaansa ei voinut olla kolmen parhaan joukossa, koska vaati valintaprosessin keskeyttämistä, "kaikki saadut hakemukset olisi pitänyt hylätä ...Nykyisellä liian vaativalla kielisäännöllä tosiasiallisesti estetään pätevimpien hakijoiden mahdollisuudet tulla valituksi"
Että näin Grönman

18.9.2012 13:44

Nyt Cicero vähät liioittelet, mutta jos haluat katsoa mallia pätevästä esittelystä,
niin Rauman kaupunginjohtajan valintapykälä keväältä on ihan esimerkillistä kunta-
osaamista. Niin hakijoiden pätevyyden kuin sopivuuden sekä kuntalain ja hallintomenettelyn kannalta. Milloin Porvoossa?

18.9.2012 16:28

Mikä mahtoi olla lii'ottelua? Sitaateissa olleet virkkeet olivat suoria lainauksia Grönmanin eriävästä mielipiteestä, joten tarkoittanet mallin Porvoon kaupungille ja kaup.hallituksen varapuh.johtaja Grönmanille. En katsonut tarpeelliseksi tutustua malliin.

18.9.2012 14:11

Mistähän sanonta molemmat kotimaiset kielet on tullut. Ruotsi ei ole Suomen virallinen kieli, sensijaan se on ns. kansalliskieli ja yleensä valtioilla voi olla useita kansalliskieliä ja yleensä vain yksi virallinen kieli. Suomessa on esimerkiksi Saamenkieli kansalliskieli. Olisi hyvä selvittää asia, miksi 70-luvun alussa ujutettiin ns. pakkoruotsi Suomen kouluihin. Silloin yleisesti puhuttiin, että jos Ruotsi ei olisi pakollinen, niin Venäjä voisi hyökätä Suomeen. Siinä olisi yliopiston tutkijoille tutkimista ja mieluimmin Helsingin yliopistolle.

18.9.2012 14:38

Kyllä Ruotsi on Suomen virallinen kieli siinä missä Suomikin.

18.9.2012 14:38

Kyllä Ruotsi on Suomen virallinen kieli siinä missä Suomikin.

18.9.2012 14:45

Suomessa perustuslain 17 § mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi

18.9.2012 15:17

Suomi Suomena- kirjoittattajalle ! Hävettää tuonlainen kommentti !
Kyllä edes pienikin yleissivistys pitäisi kirjoittajilla olla, ennekuin palstoja likaa.

18.9.2012 17:31

Suomi Suomena, oletko jostain henkilökohtaisesta syystä katkera ruotsinkielen asemasta Suomessa?
Vai onko mielestäsi moraalisesti väärin että jossain valtiossa on kaksi virallista kieltä? (Olisiko kolme parempi?)
Vai onko tämä Sinulle ehkä kansantaloudellinen kysymys? (Pelkkä suomenruotsi tai pelkkä englanti tulisi varmaan halvemmaksi.)

18.9.2012 18:28

Tyttärentyttäreni 3 - ja 5 - vuotiaat Saksassa puhuvat suomea, saksaa ja espanjaa. 5- vuotias sujuvasti kaikkia ja 3- vuotias puhuu auttavan hyvin ja ymmärtää kaiken. Miksi tämä turha keskustelu. Penskat niin varhain kuin suinkin kaikkiin kielikylpyhin kuin suinkin. Ruotsi ei ole poissuljettu tästä Suomen kamaralla. Ruotsia opiskelleet oppivat helpommin englannin, saksan tms. kielisukuisuuden vuoksi kuin mitään oppineet. Sain ruotsista koulussa 5. Huonosta menetyksestäni huolimatta toimin 4 vuotta suomen ja ruotsin välisenä yhdysmiehenä teollisuutemme haarassa. Oli pakko ja halu oppia. Ja hyötyä on ollut valtavasti. Onko tämä joku perusuomalainen ta kokoomuslainen ongelma?
Katainen puhuu hoonosti perinteisiä kieliä varsinkin ruotsia. Soini antaa haastatteluja englanniksi kansainvälisiin lehtiin. Pankaa lisää sähköä keskusteluihinne.

18.9.2012 18:36

Ja, inte är det något problem åt Samlingspartiet åtminstone ;-) Jag brukar ofta använda svenska på partiets möten.

18.9.2012 18:46

Bra, åtmistone , men hur är det med Katainen eller Soini ?

18.9.2012 18:57

Jyrki försvarar svenskan och gör sitt bästa för att lära sig språket ännu bättre.

Osallistu keskusteluun

Emme ota kommentteja vastaan viikonloppuisin. Voit osallistua keskusteluun jättämällä kommenttisi maanantain klo 8.00 ja perjantain klo 16.00 välisenä aikana.