Mökin energiatehokkuudella on väliä

Mökkilomailu ei enää kuulu vain kesään, vaan loma-asunnoilla vietetään yhä enemmän aikaa myös talvisin.

Rakennustutkimus RTS:n mukaan uusista loma-asunnoista noin 40 prosenttia rakennetaan niin kutsutuiksi kakkosasunnoiksi, jotka vastaavat tiloiltaan ja varustetasoltaan pieniä omakotitaloja.

Hirsitalovalmistaja Honkarakenteesta kerrotaan, että heidän toimittamistaan taloista joka neljäs on ympärivuotiseen käyttöön rakennettava kakkoskoti. Suuntauksessa näkyy suurten ikäluokkien aie muuttaa eläkepäivinään asumaan mökille.

Jo loma-asunnon suunnitteluvaiheessa on hyvä varmistaa, että se täyttää pysyvän asuinrakennuksen vaatimukset. Energiatehokas rakenne säästää huomattavia summia lämmityskustannuksissa, jotka etenkin kovina pakkastalvina saattavat aiheuttaa yllätyksiä perinteisesti rakennetuissa mökeissä.

Rakenteiden ilmatiiviydellä ja hirren lämpöenergiaa varaavalla termisellä massalla on onnistuttu säästämään energiaa. Energiatehokkuus kasvaa myös muun muassa ilmatiiviin kaarilukon ja innovatiivisella hirren tiivistysratkaisulla.

Honkarakenteen suunnittelu- ja kehitysjohtaja Eino Hekali kehottaa kiinnittämään heinäkuussa 2012 voimaan tulleiden energiatehokkuusvaatimusten lisäksi myös loma-asuntojen rakenteiden toimivuuteen ja kosteusturvallisuuteen.