Ero vai ei?

Syksyn kunnallisvaaleihin on enää muutama kuukausi. Kun kunnanhallituksen puheenjohtaja pyytää eroa luottamustehtävistään tässä vaiheessa valtuustokautta, herää erinäisiä ajatuksia. Mikäli Askolan valtuusto myöntää eron, kuka valitaan tilalle?

Vaikka valtuusto on ylin päättävä elin, on kunnanhallituksella paljon valtaa, koska se laittaa käytäntöön valtuuston päättämät asiat ja valmistelee valtuustolle päätöksiä. Joten puheenjohtajan valitseminen ei ole pikku juttu.

Mikäli vielä kaiken lisäksi on kyseessä kunta, joka on talouskriisissä, on odotettavissa vielä ennen syksyn vaaleja paljon ratkaistavia kysymyksiä. Ensisijainen huoli on, kuinka hoidetaan palvelut loppuvuonna ja lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan on löydettävä ratkaisuja, joiden avulla kunta pysyy jatkossakin itsenäisenä ja nousee kassakriisistä takaisin jaloilleen.

Jos kunta on selkeästi isoissa vaikeuksissa, on kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittava sellainen henkilö, joka nauttii oman paikkakuntansa asukkaiden luottamusta. Eli tehtävään on valittava kunnallisvaaleissa valtuustoon valittu henkilö.

Tällainen käytäntö on suositeltavaa toki aina muutenkin, vaikka rahakirstu ei ammottaisikaan tyhjänä. Tuolloin on varmempaa, että päätöksiä ja kunnan asioita hoidetaan asukkaiden etujen mukaan pitkäjänteisempään suunnitteluun nojaten.

Mikäli tehtävään mennään valitsemaan kunnan asioihin perehtymätön henkilö, jolla ei ole minkäänlaista poliittista vastuuta omista tekemisistä eikä asukkaiden antamaa oikeutusta, tulee vaaraksi lyhytjännitteisten ratkaisujen valitseminen.

Tällaisesta lyhytnäköisestä asioiden ajamisesta löytyy esimerkki omasta kotikunnasta useamman vuoden takaa. Oikeastaan nykyinen talousahdinko lähti kehittymään juuri sillä valtuustokaudella, jolloin valittiin valtuustoon kuulumaton kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Mitä tapahtuu, jos hallituksen puheenjohtaja eroaa vain muutama kuukausi ennen valtuustokauden loppua ja kunta on talouskriisissä? Löytyykö ylipäätään ketään, joka haluaa ottaa muutaman kuukauden tehtävän itselleen? Miten kunnan asiat hoidetaan? En ole ihan perehtynyt lainsäädäntöön, mitä laki asiaan sanoo. Voiko ylipäätään hallituksen puheenjohtajan tehtävästä myöntää ero kesken toimikauden? Menevätkö tuolloin kaikki puheenjohtajat ja hallitus uudestaan valittavaksi?

Vai jatketaanko varapuheenjohtajien voimin loppukausi? Yleensä puheenjohtajalla on enemmistö valtuutetuista puolellaan. Varalla olevilla näin ei välttämättä ole. Miten tämä vaikuttaa kunnan asioiden hoitamiseen jää nähtäväksi.

PIA SÄÄSKI

Kirjoittaja on askolalainen opettaja ja kunnanvaltuutettu (vas.)

toimitus