Otetaan toiset huomioon

Lukaisin sadesäällä uudelleen muutaman kirjan toisen huomioon ottamisesta, välittämisestä, yhteisöllisyydestä, muutoksesta ja vastuista. Tuonkaltaiset teemat viitoittavat kansalaisten, ihmisten ja yhteiskunnan tilaa ja tulevaisuutta. Niistä kannattaa olla toistuvasti kiinnostunut.

Virikkeen tähän sain, kun ajoin Helsinkiin veteraaniasioissa. Jo Porvoossa panin taas kerran merkille useamman käsi korvalla puhelimessa puhuvan ja siihen keskittyvän, yhdellä kädellä ohjastavan autoilijan. Samat havainnot varomattomuudesta moottoritiellä ja naapurikaupungissa.

Myös useat jalankulkijat ja pyöräilijät toimivat kohtuullisen joustamattomina, tiukasti olettamistaan oikeuksista kiinni pitäen, muusta liikenteestä välittämättä ja pahimmillaan vaaratilanteita aiheuttaen. Piittaamattomuutta puolin ja toisin.

Yleensäkin elämässä kannattaa antaa sija toiselle, kuulla ja nähdä, havaita ja aistia myös muiden tarpeet ja ajatukset sekä toimia siten, että itsekkyys ei ole omassa tapakulttuurissa päällimmäinen tekemisen malli yhteisössä, maassa, kaupungissa, lähipiirissä.

Jokainen yksilö on yhteisön luoja. Vuorovaikutus maailmamme hahmottuu meidän ja meitä ympäröivien yksiöiden suhteena. Saksalainen filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas on todennut, että sosiaaliset suhteet organisoituvat kommunikaation kautta.

Hyvä yhteisö on toisiansa kunnioittavien, toisiansa kuulevien ja toistensa kanssa kommunikoivien ihmisten yhteisö.

***

Olen joskus aiemmin kirjoittanut ja esitelmöinytkin nimittäen tämän päivän näkyvää arvomaailmaamme itsekkyyden markkinoiksi - muista välittämättä tänään, tässä ja heti kaikki minulle.

Itsekkyyden rinnalla toinen ulottuvuus on mediavaikutus. Digitaalisessa ajassa elämämme kosketeltavuus ja konkreettisuus katoaa helposti. Samoin näyttää herkästi käyvän ympäristöllemme ja kanssaihmisillemme vastuulliselle identiteetillemme.

Kiistaton tosiasia on, että meitä ympäröi nopea muutos ja jokahetkinen median raportointi tästä. Ikävät asiat ovat uutisia, myönteiset koetaan sellaisiksi harvemmin. Jatkuvasta muutoksesta ja negaatioista syntyy ahdistusta, vetäytymistä ja kielteistä suhtautumista yhteiskuntaan sekä toisiin ja toisenlaisiin ihmisiin. Minäkeskeisyys kasvaa. Median välittämä nopea muutos tunkee varhemmin suhteellisen vakaisiin, pysyviin ja meitä sosiaalisesti kannatteleviin rakenteisiin.

Mediaa on aina helppo syyttä melkein mistä vaan. Tämän huomaa varsinkin joidenkin täyspäiväisten poliitikkojen kannanotoista.

Suuri ja perustavaa laatua oleva kysymys saattaisi tässä ajassa kuulua: ” Kadotammeko jatkuvan muutoksen ja digitaalisuuden leimaamassa informaatiotulvassa suuren osan ihmisenä olemisen taitoja ja kykyjämme muodostaa arvoja, jotka aina syntyvät inhimillisessä kohtaamisessa?” On luonnollisesti hyvä asia, että ihmiset hakevat totunnaisen identiteettinsä ohentuessa uusia yhteisöllisyyden ulottuvuuksia esimerkiksi internetistä. Inhimillistä toisenlaisuuden suoraa kohtaamista, toisen ihmisen arvostamista ja kuulemista, keskustelua identiteettimme rakentaminen ei kuitenkaan onnistu.

Kirjaamistani itsekkyyden markkinoista on yllettävä itseämme kehittäen laajan vastuullisuuden aikaan. Siteeraan tähän omaa kirjoitustani tekemästäni kirjasta ”Eheään elämään” seuraavaan tapaan: ” Kannustetaan ja autetaan ihmisiä ja perheitä vastaamaan omasta elämästään. Sitoudutaan viisaaseen ajankäyttöön ja itsenäiseen ajatteluun sekä välittämiseen ja huolenpitoon myös kanssaihmisistämme. Vastuu elämästä alkaa teoistamme.”

Noin kirjoitin kymmenisen vuotta sitten. Tänään haluan varmuuden vuoksi korostaa vielä sitä, että itsekkyys ei todellakaan ole yhteisöä ylläpitävä lähtökohta. Yhteisön elinvoima ja turvallisuus on aina yhteinen ja yhteisen vastuun asia.

***

Tätä kirjoittaessani huomaan taas kerran, että näissä asioissa ja ulottuvuuksissa riittää pohtimista. Taidan kaivaa kotikirjastostani esiin lisää aihepiiriin kuuluvaa kertauslukemista.

Aina ja alituisesti on kyse ihmisestä, hänen vastuullisista suhteistaan toisiin, ympäröivään yhteisöön ja myös luonnon ympäristöön.

Kirjoittaja on porvoolainen maakuntaneuvos.

Käyttäjän Kimmo Kajaste kuva