Pysäköinninvalvojan virallinen mielipide

Lehtien sivuilla on esiintynyt yksityisestä pysäköinninvalvonnasta kommentteja niin puolesta kuin vastaankin ja asiaa on käsitelty myös valtamediassa varsin näkyvästi, lienee paikallaan antaa niin sanotusti virallinen mielipide.

Ymmärrän kyllä sen, että ihmisiä ärsyttää saada virhemaksuja pikaisesti asioilla käydessään tai omassa pihassaan. Tilanne nyt on kuitenkin se, että kiinteistöä hallinnoiva taho, oli se sitten kiinteistönhuoltoyhtiö tai varsinainen omistaja, on halunnut meidät paikalle syystä tai toisesta. Yleensä siksi, että asukkaat tai heidän vieraansa pysäköivät autojaan siten, että huolto- ja pelastusajoneuvojen liikkuminen pihatiellä vaikeutuu tai estyy, mihin puuttuu jo tieliikennelaki (3.4.1981/267: 28§ ja 33§).

Kun laki (Pelastuslaki 29.4.2011/379: 9§, 10§ ja 11§) määrää kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan huolehtimaan siitä, että pelastushenkilökunta ja -ajoneuvot pääsevät esteettä paikalle, on heidän jollakin tapaa varmistettava, etteivät ihmiset pysäköi autojaan pelastus- ja pihateille.

Ainahan voisi pyytää poliisin paikalle, mutta useimmilla paikkakunnilla poliisilla on muutakin tehtävää kuin kulkea laputtamassa autoja pitkin pitäjää. Lisäksi jos kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole, kuten Sipoossa, menee tämän lakisääteisestä asiasta huolehtiminen tolkuttoman hankalaksi. Ja tähänhän koko pysäköinninvalvonta-alan toiminta perustuu.

Tosin yrityksen toiminnan kannalta niin sanotut liikekeskuspaikat ovat kannattavampia, koska kuten useat ihmiset ovat saaneet Iso kylätie 20:ssä ja 21:ssä todeta, se kiekko unohtuu helposti.

Laki pysäköinninvalvonnasta (17.6.2011/727) määrittelee poliisin valvovaksi tahoksi ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan sitä avustavaksi yksiköksi. Kuten edellä on todettu, tämä aiheuttaa ongelmia alueilla, missä kunnallista valvontaa ei ole tai valvonta on sen verran harvaa, ettei kohteissa käydä edes viikottain.

Tilanne kärjistyy helposti entisestään mikäli alueella on pienet pihat tai liian vähän parkkitilaa, mikä on varsin yleistä täällä pääkaupunkiseudulla. Tilannetta helpottamaan ryntäävät pysäköintivalvontayhtiöt, joista suurin osa antaa asiakkaalle jonkinlaisen takuun, jossa määritellään minkä ajan kuluessa ilmoituksesta valvoja tulee paikalle.

Valtaosa valvontapyynnöistä ainakin omalla alueellani tulee kohteissa asuvilta ihmisiltä, jotka ovat kyllästyneet naapureidensa toilaukseen auton parkkeerauksessa pihalla tai pysäköintialueella.

Huoltoyhtiöiltä tulevat ilmoitukset koskevat yleensä niin sanottuja kroonisia väärinpysäköijiä, jotka vähät välittävät minne autonsa laittavat ja haittaako se ketään.