Läheltä löytyy harvinaisia lajeja

Annika Harlio tunnistaa kasveja luupin avulla. Niityltä on löytynyt vadelmaa, virnaa, ketoneilikkaa ja eri heinälajeja.

Juha Perämäki

PORVOO | Porvoon Stensbölessä sijaitsevaa niittyä tutkitaan luuppien avulla yhden neliömetrin alueelta kerrallaan. Kyseessä on perinnemaiseman kartoittaminen Natura-alueella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnemaisemaryhmä hoitaa kartoituksen vapaaehtoistyönä. Tarkoituksena on, että villiniitystä tullisi lampaiden laidunmaata.

Stensbölestä on löytynyt harvinaisia lajeja, kuten pystykiurunkannus ja pikkuapolloperhonen, jota on tuotu paikalle siirtoistutuksena. Istutus onnistui, ja niityn yllä lentelee yli 500 pikkuapolloperhosta.

Lue lisää lauantain Uusimaasta