Vapaa-aika

Tievaurioista maksetaan kitsaasti korvauksia

Suomessa autoilijoille sattuu päivittäin vaurioita huonokuntoisen tien takia. Tienpitoon liittyvien vahingonkorvaushakemusten määrä on viime vuosina ollut 900-1 200 hakemusta.

Moottori

Vain harva autoilija saa korvauksia tievaurioista. Huonokuntoisella tiellä autoilijalta odotetaan erityistä varovaisuutta.

Suomessa autoilijoille sattuu päivittäin vaurioita huonokuntoisen tien takia. Tienpitoon liittyvien vahingonkorvaushakemusten määrä on viime vuosina ollut 900–1 200 hakemusta.

Hakemusten määrä sisältää valtion maanteiden tienpitoon liittyvät korvaushakemukset, joiden käsittely on keskitetty Lapin ELY-keskukseen. Lisäksi korvaushakemuksia osoitetaan suoraan kunnille ja kaupungeille silloin kun ne ovat vastuussa tienpidosta.

Teiden aiheuttamat vauriot autoille ovat pienehköjä. Tyypillisessä tapauksessa päällystetyllä tiellä ajetaan kuoppaan, ja autosta hajoaa rengas, vanne tai iskunvaimennin.

Pienet vahingot jäävät havaitsematta.”

Pienet vahingot jäävät usein huomaamatta. Ajoneuvo ei välttämättä hajoa saman tien, vaan päivittäiset tärähdykset nopeuttavat auton kulumista.

Erityisesti routavauriot ovat jokavuotinen riesa. Tiet ovat pahimmassa kunnossa alkukeväästä. Kaikkia routakuoppia ei paikata kunnolla. Kuoppien väisteleminen voi myös olla tielläliikkujille vaarallista.

Vastuu tien kunnosta on tienpitäjällä. Useimmiten tiestä vastaa valtio, kaupunki tai kunta. Korvauksen saaminen riippuu siitä, arvioidaanko vahingon olevan tienpitäjän vastuulla vai ei.

Routakuoppa kannattaa valokuvata.”

Jos ajoneuvo rikkoutuu esimerkiksi merkitsemättömään routakuoppaan ajamisen seurauksena, korvausvastuu voi olla tienpitäjällä. Tiellä liikkujan kannattaa ottaa vahingon aiheuttaneesta paikasta kuvia. Myös muiden todistajien lausunto auttaa korvauksen saamisessa.

– Korvausvastuu harkitaan tapauskohtaisesti ja se edellyttää muun muassa vahingonkorvauslain mukaista tuottamusta, ryhmäesimies Marja-Lea Hallikainen Lapin ELY-keskuksesta kertoo.

– Todistajien lausunnot otetaan ratkaisua tehtäessä huomioon samalla tavalla kuin muukin aineisto.

Vain joka neljäs korvausta hakeva autoilija saa korvausta valtion maantiellä sattuneesta tievauriosta. Yleisin korvauksen hylkäämisperuste on se, ettei tapauksessa ole voitu todeta korvausvastuun syntymisen edellyttämää tuottamusta tienpidossa.

Autoilijat tuskin hakevat korvauksia kevyin perustein, mutta korvausten myöntämisperusteet ovat tiukat. Kun tie on huonossa kunnossa, autoilijalta edellytetään erityistä varovaisuutta.

Korvausta voi hakea vahingosta, jonka tienkäyttäjä katsoo aiheutuneen maantien puutteellisesta kunnossapidosta. Tienpitäjän korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain perusteella. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen on se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon. Pelkkä tien huono kunto ei siis vielä aiheuta korvausvastuuta tienpitäjälle.

Korvausvastuu syntyy, jos tienhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä.

– Korvauskäsittelyssä tutkitaan esimerkiksi sitä, onko maantien ja siihen kuuluvien laitteiden hoito suoritettu laatuvaatimusten mukaisesti ja onko vaarallisista paikoista varoitettu, Hallikainen sanoo.

– Vahingonkorvausta voi saada, jos tien kunnossapidon laiminlyönnin johdosta maantie ei ole ollut yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa, eikä vahingolta ole voinut huolellisella toiminnalla välttyä. Tienkäyttäjän oma myötävaikutus voi siis vaikuttaa ratkaisuun.

Vahingonkorvaushakemusten käsittely, korvauspäätösten valmistelu ja päätöksenteko on keskitetty vahingonkorvausryhmälle, johon kuuluu tienpidon ja juridiikan asiantuntijoita. Ratkaisut tehdään asiantuntijoiden esittelystä. Korvauspäätös on ELY-keskuksen näkemys korvausvelvollisuudesta.

Huolimaton tienhoito tuo korvausvastuun.”

ELY-keskus kuulee korvauksen hakijan lisäksi urakoitsijaa ja urakkaa valvovaa tienpitoviranomaista.

– Ratkaisua tehtäessä otetaan huomioon maantielain, vahingonkorvauslain ja tieliikennelain säännökset, Hallikainen sanoo.

– Päätöksellä ei sitovasti ratkaista vahingonkorvausvelvollisuutta, vaan korvauksen hakija voi aina halutessaan saattaa asian toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vahingon sattuessa kannattaa heti ilmoittaa tapahtumahetken olosuhteista poliisille ja vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöt voivat hakea korvaukset tienpitäjältä, jos siihen on selvät perusteet.

Tiestön kunnostamiseen varatut määrärahat vähenevät ja korjausvelka kasvaa.

Tienpidon rahat ovat riittäneet viime vuosina vain pahimpien vaurioiden korjaamiseen. Alemmalle tieverkostolle rahaa on niukasti, ja kevyen liikenteen väylillä voidaan paikata vain akuutit, hengenvaaralliset päällystevauriot.

Teiden kunnostaminen maksaisi arviolta puolitoista miljardia euroa. Suomen tiestön kokonaisarvo on liki 15 miljardia. Valtio kerää autoilijoilta vuosittain veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin seitsemän miljardia ja tienpitoon palautuu siitä alle miljardi euroa.

Teksti:Juha Europaeus

Kuvat: Jari Saarentaus ja Santeri Petrell

Onko teiden kunto huonontunut merkittävästi viime vuosina?

Kyllä
93% (50 ääntä)
Ei
7% (4 ääntä)
Ääniä yhteensä: 54

Ilmoita tievaurioista heti

Korvausta voi hakea vahingosta, jonka tienkäyttäjä katsoo aiheutuneen maantien puutteellisesta kunnossapidosta. Yleisimmin korvausta haetaan vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuoppaan ajon seurauksena.

Vahingon sattuessa kirjaa muistiin tarkka vahinkoaika ja -paikka sekä vahingonaiheuttaja. Tapahtumapaikasta, vahingonaiheuttajasta, tiestöstä ja vaurioista kannattaa mahdollisuuksien mukaan ottaa valokuvia.

Soita Tienkäyttäjän linjalle

Vahingosta olisi hyvä ilmoittaa heti Tienkäyttäjän linjalle puhelinnumeroon 0200 2100. Linja on avoinna ympärivuorokautisesti. Sitä kautta tieto vahinkopaikasta välittyy aluetta hoitavalle urakoitsijalle ja urakkaa valvovalle tienpitoviranomaiselle. Näin korjaus- ja varoittamistoimenpiteisiin voidaan ryhtyä pikaisesti.

Tietoa vahingonkorvauksen hakemisesta saa Liikenteen asiakaspalvelukeskuksesta (p. 0295 020 600, avoinna arkisin klo 9–16). ELY-keskuksen internetsivuilla on ohjeita ja lomake korvauksen hakemiseen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Aiheesta muualla: 

http://www.moottori.fi

Etusivulla nyt

Uusimmat: Vapaa-aika

Luetuimmat paikalliset

Uusimmat

Luetuimmat