Invakeskus vaikeuksissa ilman kaupungin tukea

PORVOO | Vammaisjärjestöjen toimintakeskus Porvoossa on pyörinyt vuodesta 2001 pitkälti kaupungin tuen varassa. Tuki on kattanut isot kulut kuten vuokran ja sähköt. Vuokrakulut ovat tällä hetkellä noin 32 tuhatta euroa. Nyt koko keskuksen toiminta on vaarassa, sillä sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole esittänyt kaupunginhallitukselle järjestöjen tukemista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys on tehty kaupunginhallituksen budjettiraameja silmällä pitäen, perustelee tilannetta lautakunnan puheenjohtaja Christer Björkstrand. Hänen mukaansa rahaa on budjetoitu alimitoitetusti lakisääteisiinkin palveluihin kuten erikoissairaanhoitoon. Tukea eivät näin ollen ole saamassa muutkaan yhdistykset, joita on aiemmin tuettu yhteensä noin 20 tuhannella eurolla vuosittain.

Invakeskus on Porvoon seudun vammaisyhdistysten yhteistyöjärjestön toimitila Jokikadulla. Yhteistyöjärjestöllä on 25 jäsenjärjestöä ja näissä yhdistyksissä on yhteensä yli 4 500 jäsentä.

Keskus on ollut erittäin kovassa käytössä, kertoo yhteistyöjärjestön puheenjohtaja Inger Kokko. 334 neliön huoneistossa järjestetään monipuolista koulutus-, kokous-, virkistys- ja vertaistukitoimintaa.

– Nykyään kovasti puhutaan vertaistuen tarpeellisuudesta. Missä sitä vertaistukea voi saada, jos ei ole tiloja? kysyy Kokko.

Kokko kertoo, että tiloista hyötyvät myös alan opiskelijat, sillä he pitävät keskuksessa opintoihinsa kuuluvia tilaisuuksia kuten verenpainemittausta ja terveysneuvontaa.

– Myös kaupungin kotihoidon henkilöstö käyttää tiloja muistihäiriöisten tapaamiseen.

Keskus myös työllistää yhden pitkäaikaistyöttömän aina vuodeksi kerrallaan.

Kokko kertoo kuulleensa yhteisötukien alasajosta ensimmäisen kerran kesäkuussa. Hän jaksaa silti vielä uskoa, että rahat kaupunginkin kannalta järkevään ennaltaehkäisevään toimintaan jostakin löytyisivät. Varasuunnitelmaa ei olla vielä tehty – sehän antaisi sen viestin, että ollaan luovutettu.

– Kaupungilta vastaavia tiloja ei löydy, Kokko tietää.

Käyttäjän ulla.mether@media.fi kuva