Ministeriö pyysi ideoita työllisyyden parantamiseksi – sai parissa päivässä satoja

Maria Kaisa Aula on ilahtunut tahdista, jolla työllisyyden parannusideoita on kyselyyn tullut.

Jarno Mela

Maria Kaisa Aula kokoaa kansalaisten ja järjestöjen parhaat ideat työllisyyden parantamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilla tällä viikolla avattu ideakysely on muutamassa päivässä tuottanut jo yli kolmesataa ehdotusta työllisyyden parantamiseksi. Ideoita kerätään valtiotieteiden lisensiaatti Maria Kaisa Aulan tekemää selvitystä varten helmikuun loppuun saakka. Aula kokoaa kevään aikana parhaat ideat kokeiluehdotuksiksi hallitukselle.

– Selvityksen taustana on hallituksen halu edistää kokeilukulttuuria Suomessa, Aula sanoo.

Aula aikoo toimia selvitystyössä ideoiden kokoajana ja kokonaisnäkemyksen muodostajana.

– Alalla on menossa paljon hankkeita, ehkä jo liikaakin. Nyt on tarve muodostaa kokonaisnäkemys siitä, miten julkisten palveluiden kokonaisuus eli koulutus, työvoimapolitiikka ja sosiaaliturvan toimet saadaan toimimaan yli hallinnon rajojen asiakaslähtöisesti, Aula kertoo.

Uudistukset ja parannukset eivät onnistu niin, että ne pelkästään suunnitellaan kirjoituspöydän takana.

Aula odottaa työllisyyttä parantavia ideoita kaikilta, joilla on tietoa ja kokemusta työn teettämisestä, vastaanottamisesta tai itsensä työllistämisestä. Idea voi olla lähtöisin kansalaisjärjestöltä, yrittäjältä, oppilaitokselta, kunnalta, tutkijalta, työmarkkinajärjestöltä tai tavalliselta kansalaiselta.

Aulan mukaan ideoita haetaan työelämän arkisilta toimijoilta siksi, että näin saadaan käytännönläheistä tietoa siitä, kuinka asiat todellisuudessa sujuvat.

– Uudistukset ja parannukset eivät onnistu niin, että ne pelkästään suunnitellaan kirjoituspöydän takana. Ihmiset eivät aina käyttäydy siten kuin kirjoituspöydän takaa voisi kuvitella. Nyt halutaan, että suunniteltavat toimet olisivat oikeasti vaikuttavia.

– Selvityksellä haetaan ratkaisuja erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, ikääntyneiden ja maahanmuuttajien työllistymiseen. Uusia ideoita tarvitaan myös koulutettujen ja akateemisten työttömien työnsaannin parantamiseksi sekä itsensä työllistämisen kynnyksen alentamiseksi.

Aula kokoaa parhaat kokeiluehdotukset maaliskuun aikana ja jättää ne hallituksen käsiteltäväksi huhtikuun alkupuolella. Jos idea saa vihreää valoa hallitukselta, se viedään jatkovalmistelun ja asiantuntijalausuntojen jälkeen kentälle kokeiltavaksi.

Aulan mukaan vielä on vaikea sanoa sitä, kuinka monta ideaa seuloutuu jatkoon, sillä kokeilut voivat olla hyvin eriluonteisia. Yhteen kokeiluun voi sisältyä useita ideoita.

Kokeilut voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia. Rajoituksen kokeiluehdotusten valinnalle tuo se, ettei selvityshankkeella ole käytössään lisärahoitusta. Tärkeä valintakriteeri idean jatkoon pääsylle on Aulan mukaan myös se, että valittavan kokeilun tulee edistää palvelukokonaisuuden toimivuutta.

– Käytännössä testattavien ideoiden tulisi olla sellaisia, että joitain säännöksiä voitaisiin purkaa tai joustavoittaa tai toimintatapaa muuttaa, Aula kuvaa.

Kyselyyn voi esittää työllisyyden parannusehdotuksia helmikuun loppuun saakka täällä.

Käyttäjän anne.helenius@media.fi kuva

Anne Helenius