Joka neljäs vaalikoneessa: "Ydinvoima ei ole Loviisalle tulevaisuudessa tärkeä"

Tuulivoima jakaa Uusimaan vaalikoneeseen vastanneiden loviisalaisehdokkaiden mielipiteet. Kuva Barösundista.

Teemu Vestovuo

Loviisalla on tulevaisuutta ydinvoimalakaupunkina katsoo enemmistö Uusimaan vaalikoneeseen vastanneista loviisalaisehdokkaista.

Arkisto / Ulla Mether

Ydinvoimaa pidetään Loviisalle tärkeänä, mutta muitakin energiamuotoja suosittaisiin.

LOVIISA | Uusimaan vaalikoneeseen vastanneista loviisalaisehdokkaista 72 prosenttia on sitä mieltä, että Loviisalle olisi tärkeää tulevaisuudessakin pysyä ydinvoimakaupunkina. Vastanneista 26 prosenttia katsoo, ettei ydinvoima ole Loviisalle tulevaisuudessa tärkeää. Loput eivät tienneet kantaansa.

Puolueittain tarkasteltuna ydinvoiman kannattajia löytyy vastaajista eniten Perussuomalaisten ja demareiden keskuudesta. Myös kokoomuksen riveissä katsotaan, että ydinvoima kuuluu Loviisan tulevaisuuteen.

Vaalikoneeseen vastanneista RKP:n ehdokkaista puolet katsoo, että Loviisan ei tulevaisuudessa ole lainkaan tai ei niin tärkeää pysyä ydinvoimalakaupunkina. Vastanneista vihreiden ehdokkaista kaikki katsoivat, ettei Loviisan ole tärkeää pysyä ydinvoimakaupunkina.

Kysyttäessäsitä,että kannattaako Loviisan alueelle rakentaa tuulivoimaa, mielipiteet jakautuvat tasaisemmin puolesta ja vastaan. Kysymykseen vastanneista ehdokkaista 49 prosenttia vastasi olevansa samaa mieltä ja 45 prosenttia oli eri mieltä.

Vastanneiden edustamista puolueista vahvimmin tuulivoiman rakentamista vastustivat Perussuomalaiset ja liki puolet vastanneista RKP:läisistä. Vastustusta löytyi myös demareiden parista. Enemmistö vastanneista RKP:tä edustavista ehdokkaista kannatti tuulivoiman rakentamista, samoin kuin vihreiden ehdokkaat. Muiden puolueiden kohdalla löytyi sekä kannatusta että vastustusta.

Vastanneista esimerkiksi vihreiden Reeta Rossi katsoo, että Loviisasta löytyisi varmasti hyviäkin paikkoja tuulipuistolle ja että uusiutuvalla energiamuodolla on tulevaisuutta.

– Ydinvoiman rakentaminen on kallista ja epävarmaa, Rossi kommentoi.

RKP:n Mia Aitokari kannattaa tuulivoimaa ja muitakin uusiutuvia energiamuotoja.

– Loviisan on tärkeää hoitaa pestinsä ydinvoimalakaupunkina kunnialla loppuun. Loviisan imago ydinvoimalakaupunkina voidaan muuttaa energiakaupungin imagoksi. Tehdään Loviisasta uuden ajan energiakeskittymä.

– Ei missään tapauksessa kallista ja kannattamatonta tuulivoimaa Loviisaan, kommentoi puolestaan Veli-Matti Miettinen (ps.).

Sen sijaan Miettinen liputtaa lisäydinvoiman rakentamisen puolesta Loviisaan.

–Jos Loviisa 3 tulisi vielä ajankohtaiseksi niin kannattaisin ehdottomasti.

Sitoutumattomana Keskustan listoilta Loviisan valtuustoon pyrkivä Minna Strengell katsoo, että tuulivoima on yksi hyvä vaihtoehto monien joukossa.

– En tiedä ydinvoimasta tarpeeksi ottaakseni kantaa, Strengell kommentoi ydinvoimakysymyksen kohdalla.

Demareiden Meri Lohenoja puolustaa Loviisan asemaa ydinvoimakaupunkina toteamalla, että ydinvoimala on tuonut Loviisalaisille hyvin työpaikkoja, ja yrityksille tuloja.

– Siitä tulee meluhaittaa, kommentoi puolestaan tuulivoimaa Merja Backman (kd.).

Backman tuottaisi tulevaisuuden sähkön jatkossakin ennemmin ydinvoimalla.

Kokoomuksen Katri Haverinen ei puolestaan ole vakuuttunut tuulivoiman kustannustehokkuudesta. Ydinvoiman hän näkisi mieluummin tuotettavan kotimaassa.

– Mieluummin oman valvonnan alla, omien osaavien insinöörien työnä kuin tuontisähköä epämääräisistä voimaloista Venäjältä.

Ydinvoima vs. tuulivoima

Vastaukset analysoitiin Uusimaan vaalikoneeseen keskiviikko-aamupäivään mennessä vastanneiden Loviisan kunnallisvaaliehdokkaiden vastauksista.

Vaalikoneeseen oli siihen mennessä vastannut 84 ehdokasta.

Loviisan tulevaisuutta ydinvoimalakaupunkina kannatti eniten Perussuomalaisten, SDP:n, RKP:n ja kokoomuksen ehdokkaita. Vastustajia oli eniten RKP:n ja vihreiden joukossa.

Tuulivoiman rakentamista kannatti eniten RKP:n ja vihreiden vastaajat ja vastustusta oli eniten Perussuomalaisten ja RKP:n riveissä.

Lukijat voivat käydä tekemässä Uusimaan vaalikoneen osoitteessa. www.uusimaa.fi/vaalikone

Written by:

Mia Grönstrand

Ota yhteyttä