Kela: Lukiolaisille ei toimeentulotukea ilman opintolainaa – "Tämä on hyvin perinpohjaisesti selvitetty"

Kuvituskuva

Johanna Erjonsalo

Kela ei aio muuttaa tulkintaa, jonka mukaan myös lukiolaisten pitää täysi-ikäisinä nostaa opintolainaa ennen kuin heille voidaan myöntää perustoimeentulotukea.

Kelan nettisivuilla tänään tiistaina julkaistava uusi ohjeistus kuitenkin tuo helpotusta niille, joille kotikunta myönsi perustoimeentulotukea ilman lainaa. Tuki siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa.

– Jos kunnassa on tulkittu, että opintolainaa ei tarvitse ottaa, niiden asiakkaiden osalta mekään emme sitä edellytä, sanoo Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl.

Aiemmin toimeentulotukea saaneen tukea ei voida noin vaan katkaista, sillä lainsäädännössä noudatetaan niin sanottua luottamuksensuojaa, kertoo ylitarkastaja Jaakko Ellisaari sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

– Viranomainen ei tee edellisen viranomaisen päätöksestä poikkeavaa ratkaisua sillä tavalla, että asiakkaan etu kärsii.

Kela alkoi uudistaa ohjeistustaan sen jälkeen, kun lukiolaisten lainanottovelvoitteesta aiemmin keväällä nousi kohu.

– Tämä on hyvin perinpohjaisesti selvitetty, sanoo Ståhl.

Hänen mukaansa keskusteluita on käyty muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kuntaliiton kanssa.

– Alkuperäinen tulkinta on ollut sinänsä ihan oikea, mutta selvityksen perusteella annamme lisää esimerkkejä yksittäisistä tilanteista, jolloin ei tarvitse ottaa lainaa.

Opintolainan nostamista ei vaadita esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollossa olevilta opiskelijoilta eikä opiskelijoilta, jotka eivät vaikkapa vakavan sairauden vuoksi pysty elättämään itseään.

– Jos esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutuja aloittaa opiskelun, ei välttämättä ole oikea signaali, että hän joutuu ottamaan lainaa. Koko hyödyllinen opiskelu voi jäädä opiskelematta.

Vanhempien toimeentulotukiasiakkuuskin voi vaikuttaa harkintaan, mutta ei Tomi Ståhlin mukaan automaattisesti johda vapautukseen lainan otosta.

Jos tuetaan opiskelua, on järkevää, että tuetaan lukiota ja ammattikoulua yhdenvertaisesti.

Alaikäiseltä opintolainan nostamista ei odoteta missään tapauksessa.

– Käytännössähän nämä tulevat esiin, jos perhe on toimeentulotukiasiakas. Jos lainanottovelvoite olisi alle 18-vuotiaalla, lapsi joutuisi ottamaan lainaa, koska perheen taloudellinen tilanne on niin huono. Sitten laina vielä katsottaisiin perheen tuloksi. Tämä tarkoittaisi, että alaikäinen elättäisi lainalla perhettään, sanoo Ståhl.

Yleissivistävässä koulutuksessa olevia koskevat Ståhlin mukaan samat säännöt kuin muitakin opiskelijoita.

– On vaadittu, että lukiolaisten ei tarvitsisi täysi-ikäisenäkään ollenkaan nostaa opintolainaa, mutta sellainen muutos ei perustu lakiin eikä oikeuskäytäntöön.

Jaakko Ellisaarikaan ei näe syytä asettaa lukiolaisia eri asemaan kuin ammattiin opiskelevia.

– Jos tuetaan opiskelua, on järkevää, että tuetaan lukiota ja ammattikoulua yhdenvertaisesti. Itse olen jopa taipuvainen sanomaan, että olisi mielekkäämpääkin tukea hyvän ammatillisen koulutuksen hankkimista kuin lukiokoulutuksen, josta ei saa suoraa lisenssiä mihinkään palkkatyöhön.

Written by:

Minna Harmaala

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta

Kela vannoo: Perustoimeentulotuen ruuhka helpottanut471 euroa kuukaudessa – perustoimeentulotukea saa 211 900 henkilöäVaimo haki toimeentulotukea – päätös lähetettiin aina miehelleToimeentulotukimenoissa raju kasvu – Puolen vuoden rahat hupenivat kahdessa kuukaudessa