Itä-Uudenmaan Osuuspankin päättäjiksi äänestettiin yhtä paljon miehiä ja naisia

Osuuspankkien edustajistovaalit olivat Suomen suurimmat sähköiset vaalit.

Arkisto/Outi Paappanen

PORVOO  |  Itä-Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 6.-19.11. ja valitsivat keskuudestaan edustajiston. Ehdokkaita oli yhteensä 106 ja valituksi tuli 40 edustajiston jäsentä.

Uuden edustajiston jäsenistä 17 on ensikertalaisia ja 23 tuli valituksi uudelleen. Edustajiston jäsenistä 20 on naisia ja 20 miehiä. Mukana on niin opiskelijoita, palkansaajia, yrittäjiä kuin eläkeläisiäkin. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta.

Edustajisto käyttää pankissa ylintä päätösvaltaa. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa päätetään muun muassa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet sekä päätetään isoimmista lahjoituksista.

– Halusimme pankille edustajiston, joka mahdollisimman paljon kuvastaisi pankin monipuolista omistaja-asiakaskuntaa. Vaaleilla valittu edustajisto on pankkimme näköinen. Osuuspankki on asiakkaidensa omistama osuuskunta, jonka perusarvo on jäsen ja ääni -periaate. Erityisen iloisia olemme siitä, että edustajistoon valittiin sama määrä miehiä ja naisia, Itä-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander kertoo.

Äänestysprosentti OP Itä-Uusimaan edustajiston vaaleissa oli 18,8 prosenttia.

– Olemme tyytyväisiä äänestysaktiivisuuteen. On hienoa, että noin 4 600 omistaja-asiakasta osallistui oman pankkinsa edustajiston valintaan.

Vaaleissa annetuista äänistä 70 prosenttia annettiin sähköisen äänestyspalvelun kautta ja vain 30 prosenttia annettiin postiäänestyksellä.

OP Itä-Uusimaan kanssa järjestettiin edustajiston vaalit samanaikaisesti yhteensä 81 osuuspankissa eri puolilla Suomea. Ehdokkaita Suomen suurimmissa sähköisissä vaaleissa oli yhteensä yli 5 600. Edustajistoihin valittiin yli 2 300 jäsentä.

toimitus