Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työllisyyskatsaus syyskuu 2014

Työttömyys lisääntynyt vuoden aikana

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 82 573. Vuosi sitten syyskuun lopussa työttömiä oli 71 091. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 11 482 henkilöllä eli 16,2 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla syyskuun lopussa 10,1 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 8,7 %. Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 314 548 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,0 %.

Uusien avoimien paikkoja määrä kasvussa

Syyskuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin 13 641 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikoista 2 788 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Syyskuun lopussa avoimia paikkoja oli 10 277, mikä oli 987 paikkaa (10,6 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (3 380), muiden työntekijöiden (1 737) ja asiantuntijoiden (1 450) ammattiryhmissä. 

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa Uudenmaan alueella 9 300, joista 2 124 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi 493 henkilöllä (-5 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 1779 henkilöllä (23,7 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 28 134. Vuoden 2013 syyskuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi  3 460:llä (14 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa syyskuun lopussa 25 638. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 681 henkilöllä (42,8 %) edellisvuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli syyskuun lopussa 14 309, mikä on 2 280 (19 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat.

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä /Marit Finne

Seuraava tiedote ilmestyy 25.11.2014.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet