Uudenmaan TE-toimisto

Työttömyys noussut 14 % vuodessa Uudellamaalla

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli lokakuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 81 964. Vuosi sitten lokakuun lopussa työttömiä oli 71 781. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 10 183 henkilöllä eli 14,2 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla lokakuun lopussa 10,0 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 8,8 %. Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 319 869 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,2 %.

Uusien avoimien paikkoja määrä kasvussa

Lokakuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 12 526 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikoista 2 840 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Lokakuun lopussa avoimia paikkoja oli 10 030, mikä oli 606 paikkaa (6,4 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (3 518), muiden työntekijöiden (1 632) ja asiantuntijoiden (1 512) ammattiryhmissä.

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa Uudenmaan alueella 8 734, joista 1 980 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi 556 henkilöllä (-6,1 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 1 167 henkilöllä (15,4 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 28 380. Vuoden 2013 lokakuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 364:llä (13,4 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa lokakuun lopussa 25 980. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 368 henkilöllä (39,6 %) edellisvuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli lokakuun lopussa 14 241, mikä on 2 124 (17,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat.

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 23.12.2014.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot 

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä / Marit Finne

http://www.te-palvelut.fi/uusimaa  

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet