Johannes KoromaKirjoittaja on työtä tekevä eläkeläinen.

Luottamus murenee

Tuore tutkimus kertoo, että kansalaisten luottamus kaikkiin puolueisiin on merkittävästi heikentynyt. Hallituspuolueet selittävät sitä hallitusvastuulla ja oppositio hallitusvastuun puuttumisella.

Tuloksessa ei ole ihmettelemistä. Kuka voisi luottaa poliittisiin päättäjiin, jotka toimivat täysin arkijärjen vastaisesti. Esimerkkeinä voisi mainita päätökset vanhusten pakkohoidosta kotona, synnytyssairaaloiden harventamisen, pakollisen isyysloman, työterveyshuollon kieltämisen ja yksityisen lääkärihoidon vastustamisen.

Kuka voisi luottaa poliittisiin päättäjiin, jotka toimivat täysin arkijärjen vastaisesti.”

Vanhukset halutaan pois laitoksista kotihoitoon. Kaikki selitetään kauniisti vanhuksen parhaaksi. Päättäjät lupaavat kotihoidon järjestämistä. Käytännössä sukulaiset pakotetaan hoitamaan heitä parhaaseen syytinkityyliin, koska lupaus kunnallisesta kotihoidosta tarkoittaa parhaimmillaankin vain sitä, että hoitaja käy kääntymässä ulko-ovella.

Kun vanhukset halutaan pois laitoksista, vauvat tulevat tilalle. Lakiesitystä vanhempainvapaan pakollisesta jakamisesta äidin ja isän kesken selitetään tasa-arvolla. Poliitikkojen mielestä äidin pitää saada työkokemusta ja isän hoitokokemusta.

Se johtaisi vauvaikäisten päivähoidon lisääntymiseen. Nykyiset hoitopaikat eivät riittäisi, kunnat joutuisivat perustamaan vauvaloita lisää ja palkkaamaan niihin hoitajia. Asiantuntijoiden laskelman mukaan lisäkustannukset olisivat 150 miljoonaa euroa vuodessa.

Synnytyssairaaloiden harvennusta selitetään synnyttäjien paremmalla turvallisuudella. Todellisuudessa päättäjät tavoittelevat vain säästöjä turvallisuuteen vetoamalla. Matkasynnytysten lisääntymiseen liittyvä turvattomuus ei kuulu lääkäreille, sillä synnyttäjä ei ole ehtinyt kirjautua sairaalaan asiakkaaksi.

Yksityisten terveyspalveluiden sanotaan jakavan kansalaisia. Yli puolet suomalaisista on työterveyshuollon piirissä. Tasa-arvon nimissä eräät päättäjät haluisivat siirtää työssäkäyvien sairauden hoidon julkiselle sektorille.

Kunnallisia palveluita puolustavat poliitikot eivät osaa laskea, kuinka paljon julkisen terveydenhuollon kustannukset nousevat, jos yksityiset palvelut lopetetaan. Jokainen äänestäjä sen sijaan ymmärtää, että uusia terveyskeskuksia ja sairaaloita pitäisi rakentaa ja henkilökuntaa palkata paljon, jotta kaikki kansalaiset voitaisiin siirtää yhteen ja samaan jonoon. Se lisäisi valtion ja kuntien terveysmenoja miljardeilla.

Äänestäjät kyllä ymmärtävät, että poliitikot puhuvat yhtä, mutta tarkoittavat toista. Juuri se murentaa luottamusta päättäjiin ja puolueisiin.

 

 

Johannes Koroma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet