Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työllisyyskatsaus marraskuu 2014

Työttömyyden kasvu tasaantunut  

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli marraskuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 83 523. Vuosi sitten marraskuun lopussa työttömiä oli 72 066. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 11 457 henkilöllä eli 15,9 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla marraskuun lopussa 10,2 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 10,0 %. Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 326 506 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,5 %.

Uusien avoimien paikkoja määrä kasvussa

Marraskuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 14 227 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikoista 2 054 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Marraskuun lopussa avoimia paikkoja oli  8 996, mikä oli 276 paikkaa (3,2 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myynti-työntekijöiden (3 219), asiantuntijoiden (1 643) ja erityisasiantuntijoiden (1 353) ammattiryhmissä.

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa Uudenmaan alueella 8 816, joista 1 892 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 82 henkilöllä (0,9 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 1 728 henkilöllä (24,4 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 28 842. Vuoden 2013 marraskuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 421:llä (13,5 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa marraskuun lopussa 26 577. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 463 henkilöllä (39 %) edellis-vuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli marraskuun lopussa 14 490, mikä on 2 422 (20,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat.  Lisätietoja:  www.te-palvelut.fi/uusimaa

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 20.1.2015. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet