Uudenmaan TE-toimisto

Joulukuun 2014 työllisyyskatsaus

Uudellamaalla työttömyys noussut vuoden aikana

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 90 856. Vuosi sitten joulukuun lopussa työttömiä oli 78 323. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 12 533 henkilöllä eli 16,0 %. Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla joulukuun lopussa 11,1 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 10,2 %.

Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 363 268 henkilöä ja työttömyysaste oli 13,9 %.

Uusien avoimien paikkoja määrä laskenut

Joulukuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 10 815 uutta avointa työpaikkaa. Työpaikoista 1 345 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Joulukuun lopussa avoimia paikkoja oli 7 868, mikä oli 578 paikkaa (6,8 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden (2 681), asiantuntijoiden (1 428) ja erityisasiantuntijoiden (1 220) ammattiryhmissä.

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa Uudenmaan alueella 10 226, joista 2 110 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 1 410 henkilöllä (16 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys kasvoi 1 873 henkilöllä (22,4 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 30 583. Vuoden 2013 joulukuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 830:llä (14,3 %). Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa joulukuun lopussa 27 955. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 7 762 henkilöllä (38,4 %) edellisvuodesta. Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli joulukuun lopussa 17 750, mikä on 2 419 (18,1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat. Lisätietoja: www.te-toimisto.fi/uusimaa

Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet