Kimmo Kajaste

Tarvitaan yhteisymmärrystä ja selkeitä kannanottoja

Mielenkiinnolla olen lukenut politiikan paikallisiin johtotehtäviin sijoittuneiden ja valtakunnallisten johtavien poliitikkojen viimeaikaisia haastatteluja. Olen jäänyt odottamaan selkeitä kannanottoja enkä vain vetoamisia vaikeuksiin ja siihen, että nyt on aika keskustella tästä ja tuosta asiasta ja että selvitellään ja palataan asiaan.

Edustuksellisen demokratian innokkaana kannattajana kaipaan valituilta päättäjiltä kokonaisnäkemystä ja kykyä ilmoittaa oma, pohdittu kantansa kulloiseenkin esillä olevaan asiaan. Varsinkin kun monet teemat ja ongelmat ovat olleet esillä jo sangen pitkään, voisi olettaa päättäjän jo ehtineen miettiä kuinka tulisi edetä.

Ottamalla reilusti kantaa poliitikon ja politiikan arvostus kasvaa, vaikka oma kannatus ei aina heti välttämättä kasvaisikaan. Suosiolaskelmointi ja äänestäjien kosiskelu omaa kantaa ja ratkaisumallia ilmoittamatta on väärä toimintamalli.

Joukkoja johdetaan edestä.

ppp

Iloitsen siitä, että meillä on Niinistössä itsenäisesti ajatteleva ja kaikessa itsenäistä Suomea ja suomalaisia arvostava presidentti. Arvojohtajana Sauli Niinistö sanoo silloin, kun on sanomisen paikka eikä juutu presidentin valtaoikeussäännöksiin. Hän käyttää sanomisen vapautta, perusoikeuttamme. Hyvä niin. Viisaiden sanojen käyttäjiä ja suunnan näyttäjiä tässä maassa tarvitaan.

Suomen perustuslain mukaan hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Tasavallan presidentti päättää myös muun muassa lakien vahvistamisesta valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

Lienee siis mainio asia, että lakien vahvistaja käyttää harkiten julkisia puheenvuoroja maan kannalta keskeisistä, kaikkia kansalaisia koskettavista ja puhuttavista ajankohtaisasioista. Tästä saatiin taas kerran osoitus presidentti Niinistön uudenvuoden puheessa torstaina.

ppp

Maailman, Euroopan, Itämeren alueen ja Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne huolestuttaa varmasti kaikkia. Krimin valtaus, Itä-Ukrainan sotatilanne ja monet muut maapallomme eri puolilla olemassa olevat kriisit, terroristiteot, köyhyys ja uskonkiihkeys ovat masentavia. Eskalaatioriskit ovat yleisiä.

On murheellista seurata ja vaikeata ymmärtää kanssaihmistemme kanssaihmisiinsä kohdistamaa väkivaltaa ja useiden kansakuntien ja valtioiden suvereniteettia ja taloutta järkyttäviä toimia.

Uhat on muutettava mahdollisuuksiksi, jännitteet purettava ja rauhaa tavoiteltava mieluiten positiivisin keinoin. Samalla on huolehdittava siitä, että omalla maallamme, Suomella on turvallisuuden takuut, turvallisuuspolitiikan kaikki lohkot oikein mitoitettu sekä välit naapureihin ja muihin maihin kunnossa.

Yhteisvastuun ja yhteistoiminnan tarve ympäristömme kestävän kehityksen, ilmastomuutoksen pysäyttämisen ja pysyvän rauhan tavoittelussa korostuu.

Yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä, positiivisuudella ja vastuullisuudella, hyvillä sanoilla ja harkituilla teoilla rakennetaan maata toinen toistamme kunnioittaen vastakkainasetteluja ja niiden synnyttämistä välttäen.

Kansakunnan keskeisiä arvoja ovat vapaus ja vastuu, yhtenäisyys ja yhteistyö. Noissa lähtökohdissa, kanssaihmisistä välittämisessä ja sitkeässä toimeliaisuudessa on perintö ja tulevaisuus.

Kirjoittaja on porvoolainen maakuntaneuvos

Kimmo Kajaste

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet