Uudenmaan TE-toimisto

Työttömys kasvaa 15% vuosivauhdilla Uudellamaalla

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat. *)

Työttömien määrä kasvoi vuoden aikana

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoita 89 061. Vuosi sitten huhtikuun lopussa työttömiä oli 77 366. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 11 695 henkilöllä eli 15,1 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla huhtikuun lopussa 10,7 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 9,4 %.

Koko maassa huhtikuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 338 585 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,9 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 11,7 %.

Uusien avoimien paikkojen määrä väheni

Huhtikuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 16 289 uutta avointa työpaikkaa, kun vastaava luku maaliskuussa oli

18 938. Työpaikoista 338 täyttyi työ- ja elinkeino-toimiston hakijalla. Huhtikuun lopussa avoimia paikkoja oli 13 068, mikä oli 1 631 paikkaa (14,3 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Runsaasti avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli esimerkiksi seuraavissa ammateissa: myyntiedustajat (1 212), myyjät (886), toimisto- ja laitossiivoojat (600), sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat (519) sekä rahdinkäsittelijät ja varasto-työntekijät (413).

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa Uudenmaan alueella 9 116, joista 1 473 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi 484 henkilöllä (-5,0 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 202 henkilöllä (15,2 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 30 693. Vuoden 2014 huhtikuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 823 henkilöllä (14,2 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa huhtikuun lopussa 31 513. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 8 706 henkilöllä (38,2 %) edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 35,4 % alueen työttömistä ja 3,8 % alueen työvoimasta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli huhtikuun lopussa 15 534, mikä on 2 064 (15,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran sitä aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 24.6.2015. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto, Viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto  www.facebook/uusimaa

Twitter: Työkkärin Molly-täti   https://twitter.com/TEpalvelutUUD

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet