Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan toukokuun työllisyyskatsaus

Työttömien määrä kasvussa

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita 89 508. Vuosi sitten toukokuun lopussa työttömiä oli 77 966. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 11 695 henkilöllä eli 14,8 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla toukokuun lopussa 10,8 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 9,5 %.

Koko maassa toukokuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 338 585 henkilöä ja työttömyysaste oli 12,5 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 11,5 %.

Uusien avoimien paikkojen määrä laskussa

Toukokuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 14 817 uutta avointa työpaikkaa, kun vastaava luku huhtikuussa oli

16 938. Työpaikoista 382 täyttyi työ- ja elinkeino-toimiston hakijalla. Toukokuun lopussa avoimia paikkoja oli 11 716, mikä oli 2 136 paikkaa (22,3 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Runsaasti avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli esimerkiksi seuraavissa ammateissa: myyntiedustajat (1 121), myyjät (588), toimisto- ja laitossiivoojat (510), rahdinkäsittelijät ja varasto-työntekijät (400) sekä kirvesmiehet ja rakennuspuusepät (361).

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa Uudenmaan alueella 8 789, joista 1 446 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi 27 henkilöllä (-1,8 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 69 henkilöllä (5,0 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 30 927. Vuoden 2014 toukokuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 4 056 henkilöllä (15,1 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa toukokuun lopussa 32 502. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 9 301 henkilöllä (40,1 %) edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 36,3 % alueen työttömistä ja 3,9 % alueen työvoimasta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli toukokuun lopussa 15 956, mikä on 2 139 (15,5 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat. *)

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran sitä aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Seuraava tiedote ilmestyy 21.7.2015. Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

 

Uudenmaan TE-toimisto, Viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa  |

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto  www.facebook/uusimaa

Twitter: Työkkärin Molly-täti   https://twitter.com/TEpalvelutUUD

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet