Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan TE-toimiston kesäkuun 2015 työllisyyskatsaus

Työttömien määrä kasvussa

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita 100 190. Vuosi sitten kesäkuun lopussa työttömiä oli 87 695. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 12 495 henkilöllä eli 14,2 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla kesäkuun lopussa 12,1 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 10,7 %.

Koko maassa kesäkuun lopussa työttömänä työnhakijana oli 368 894 henkilöä ja työttömyysaste oli 14,0 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 12,2 %.

Uusien avoimien paikkojen määrä laskussa

Kesäkuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitettiin 11 990 uutta avointa työpaikkaa, kun vastaava luku toukokuussa oli

14 817. Työpaikoista 278 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Kesäkuun lopussa avoimia paikkoja oli 9 338, mikä oli 925 paikkaa (11,0 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli seuraavissa ammateissa: myyntiedustajat (1 122), myyjät (404), toimisto- ja laitossiivoojat (400), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (329) sekä kirvesmiehet ja rakennuspuusepät (315).

Nuorisotyöttömyys noussut edellisvuodesta

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa Uudenmaan alueella 12 123, joista 2 882 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 3 334 henkilöllä (37,7 %) edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 443 henkilöllä (13,5 %).

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 32 516. Vuoden 2014 kesäkuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 4 101 henkilöllä (14,4 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa kesäkuun lopussa 34 441. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 10 031 henkilöllä (41,1 %) edellisvuodesta. Pitkäaikaistyöttömien osuus oli 34,4 % alueen työttömistä ja 4,2 % alueen työvoimasta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli kesäkuun lopussa 17 443, mikä on 2 036 (13,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden alussa 2013 siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran sitä aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Vantaan ja Raaseporin toimipaikat. *)

Seuraava tiedote ilmestyy 25.8.2015.  Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto, Viestintä

   

Uudenmaan TE-toimisto, viestintä

www.te-palvelut.fi/uusimaa 

Facebook: Uudenmaan TE-toimisto

Twitter: Työkkärin Molly-täti  

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet