LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Vallansiirto Brysseliin

TTIP-sopimus uhkaa siirtää ennennäkemättömällä tavalla valtaa EU:lle ja uusille transatlanttisille toimielimille.

TTIP-sopimuksen ja sen riitojenratkaisuelimen ei ole määrä kunnioittaa Suomen perustuslakia tuomioistuinratkaisuissaan. Tässä on kyse eräästä Suomen historian merkittävimmistä toimivallan siirroista EU:lle ja kansainvälisille toimielimille.

On vaikea ymmärtää, miten Suomen hallituksessa suhtaudutaan projektiin niin innostuneesti, vaikka sopimuksen taloushyötyjä koskevilta arvioiltakin on pudonnut pohja pois riippumattomien tutkijoiden tekemissä tarkasteluissa.

TTIP-sopimus suosii ylikansallisia yrityksiä paikallisten yritysten kustannuksella. Sijoittaja-valtio-riitojenratkaisu antaisi ulkomaisille sijoittajille suuremmat oikeudet kuin kotimaisille sijoittajille ja loisi siten kilpailulle epäyhdenvertaiset ehdot. Tämä edistäisi veroparatiisitaloutta ja yksityistä ylikansallista monopolisaatiota.

Vuoden 2015 YK:n yleiskokouksessa useat päätöslauselmat vaativat, että globaalia taloutta koskevan päätöksenteon tulee olla monenkeskistä, tasapuolista ja demokraattista sekä kunnioittaa kansojen oikeuttaja vapautta osallistua yhdenvertaisesti elämäänsä vaikuttavien päätösten tekemiseen. TTIP-sopimuksella EU ja Yhdysvallat pyrkivät kuitenkin hallinnoimaan globaalia kauppaa kahdenvälisellä sopimuksella ohi monenkeskisen järjestelmän.

Valtiolla on velvollisuus tehdä arvioinnit TTIP-sopimuksen- ja ympäristövaikutuksista sekä neuvottelu- ja valtarakenteiden avoimuudesta ja demokraattisuudesta.

EU:n esitykset TTIP-sopimuksesta loukkaisivat toteutuessaan YK:n peruskirjaan kuuluvia kansanvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja vaarantaisivat taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten ihmisoikeuksien, naisten, lasten ja vammaisten oikeuksien sekä työntekijöiden oikeuksien ja monien ympäristösopimusten velvoitteiden toteutumisen.

Neuvotteluja ei tule jatkaa ennen kuin arvioinnit on tehty riippumattomalla ja päteväksi katsottavalla tavalla.

Sopimus koskee Suomen perustuslakia ja merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle ja ylikansallisille toimielimille, joten eduskunnan velvollisuus on varmistaa, ettei se vaaranna valtiosääntömme kansanvaltaisia perusteita.

Håkan Mansner

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet