LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Porvoon sairaalan tulevaisuus on turvattava

Hallitus julkaisi muutama päivä sitten ehdotuksen uudeksi lainsäädännöksi, joka ohjaa ja määrittää sairaaloiden tulevaisuutta. Päivystysasetus on monisäkeinen ja herättää monta kysymystä.

Peruspalveluministeri Juha Rehula on eduskunnassa todennut, että nyt on todella tärkeää, että alueilla keskustellaan eritasoisten sairaaloiden työnjaosta ja tulevista toiminnoista.

Porvoon sairaalan kokoisten sairaaloiden tulevaisuus näyttänee erilaiselta kuin tällä hetkellä. Hallitus on todennut, että entisistä aluesairaaloista häviää toimintoja, joita keskitetään isompiin sairaaloihin.

Vielä ei ole tiedossa mitä kaikkea tämä käytännössä tulee merkitsemään tulevaisuudessa. Siksi meidän tulee itäisellä Uudellamaalla tarkoin pohtia miten yhdessä voimme turvata Porvoon sairaalan tulevaisuuden monipuolisena sairaalana kaikille ikäryhmille.

Ensinnäkin tulisi mielestäni jatkaa työtä Porvoon synnytysosaston säilyttämisestä sairaalassa.

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan tulee jättää anomus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitukselle synnytysosaston jatkoluvan hakemisesta sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kamppailua synnytysosaston puolesta on jatkettava.

Uutta päivystysasetuksessa on, että ministeriö voi myös jatkossa myöntää jatkolupaa, mikäli päätös jatkoluvan hakemiseksi on syntynyt yksimielisenä päätöksenä.

Tämä tarkoittaa että Husin hallituksen tulee olla yksimielinen päätöksessään hakea jatkolupaa. Vaatimus yksimielisyydestä poikkeaa muusta julkisesta päätöksenteosta jossa päätökset tehdään enemmistöpäätöksillä. Vaatimus herättää suuria kysymysmerkkejä tarkoitusperäisyydestä. Kamppailua synnytysosaston puolesta on jatkettava.

Toiseksi tulisi Husin sisällä toden teolla pohtia mikä on tuleva työnjako sairaaloiden välillä.

Jos synnytysosasto lakkautetaan ja jos uusi tiukennettu päivystysasetus tarkoittaa että synnytysosaston tarvittavaa päivystystä ei saada ylläpitää jatkossa, tämä tarkoittaa suuria muutoksia ja heikennyksiä päivystystoiminnalle.

Ei voida ajatella että itäisen Uudenmaan kokoinen alue jää kokonaan ilman päivystystoimintaa. Kuntien tulee siis pohtia minkälaisia toimintoja saadaan tilalle ja miten pystytään parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan, että meillä on mahdollisimman monipuolinen ja kaikkia ikäryhmiä palveleva sairaala jatkossakin.

Kuntien on nyt määriteltävä alueen tahto ja lähteä neuvottelemaan Husin sisällä tapahtuvasta uudesta työnjaosta. Työnjako ei saa tarkoittaa että toimintoja keskitetään pääkaupunkiseudulle. Koko itäisen Uudenmaan alueen elinvoimaisuuden ja monipuolisen palvelutarjonnan puolesta meidän on nyt yhdessä hyvin määrätietoisesti ja monipuolisesti taisteltava sairaalamme puolesta.

Kuntien on puhallettava yhteen hiileen ja lausunnoissamme uudesta lainsäädännöstä meillä tulee olla samanlainen viesti ja vaatimus Porvoon sairaalan puolesta.

Lausuntojen on annettava syyskuun alkupuolella. Meillä on vaan muutama kuukausi aikaa määritellä alueellista visiota ja tahtoa.

Mikaela Nylander

Porvoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kansanedustaja

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet