Kaj Bärlund

Kenen hotelli?

Perushotellien ominaisuuksiin kuuluu etteivät paikkakunnan asukkaat juuri asu niissä. Kyselyjen ominaisuuksiin taas kuuluu, että ne joita aihe koskee, vastaavat mitä palveluita halutaan.

Niin sanotun ’jokisittari’-hankkeen hotelliosio on tässä erikoinen sekasikiö.

Ilmeisesti merkittävä osa porvoolaisista pitää hotellin saamista hyödyllisenä, mutta harvalla on aavistusta keitä se varsinaisesti palvelisi.

Hotellialan ammattilaiset ovat olleet ja ilmeisesti ovat vieläkin epäileväisiä sen suhteen, olisiko hotellilla asiakaspotentiaalia riittävästi.

Siihen viittaa myös, että hotelli on ollut koko ajan kaavassa herättämättä toteuttajaa. Selvää lienee, ettei Taidetehtaan kulttuuritarjonta tällä hetkellä anna läheskään riittävää asiakaspohjaa.

Yritysten ja järjestöjen koulutus- ja muu kokoustoiminta olisi pelastus. Mutta mitkä ne toiminnot olisivat, jotka toisivat sellaista katetta, että hotelli voisi pyöriä kannattavasti ympäri vuoden? Entä matkailijat. Onko hypermarketin yläkerta sellainen, joka antaisi matkailijalle kultareunan elämään hotelliyön hinnan verran?

Taidetehdas on perustettu kulttuuripyhättönä kaikille kulttuuriharrastuksen tasoille. Tällä hetkellä ruohonjuuritason harrastajat, jotka voisivat tuoda taloon lisää eloa sekä kulttuurin elävyyttä tavallisten porvoolaisten arkeen puuttuvat tilojen vuokratason vuoksi. Aivan huipputason tilaisuuksiin ei ole riittävästi katsomotilaa eikä laitteistoa.

Kun porvoolaiset teatteriesitysten ja konserttien kävijät eivät käytä hotellitiloja, mitä jäisi haaviin?

Johtopäätös on väistämättä että hotelli ei voisi mitenkään toimia Taidetehtaan kulttuuritarjonnan varassa nyt eikä tulevaisuudessa, eikä taidetehtaan kultturellinen menestys välttämättä ole riippuvainen mahdollisesta hotellista.

On hyvä jos Taidetehdas kiinnostaa kokousten järjestäjiä, siitä se saa katetta. Mutta onko todennäköistä, että se voisi läheskään ’kilpailla kumoon’ toisen porvoolaisen kongressi-isännän Haikon Kartanon, jossa on muun muassa spa-palveluita?

Ja olisiko se edes tavoittelemisen arvoista kaupungin kulttuuritarjonnan edistämisen nimissä?

Onko kulttuurikaupungin arvon mukaista maksaa tällaista hintaa sangen arkisen kaupallisen tarjonnan hyväksi?

Kaj Bärlund

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet