Maria Lohela

Nuoret on huomioitava koulutuksen järjestämistä mietittäessä

Itä-Uudenmaan osalta on kirjoiteltu viime viikkoina paljon lehdissä koulutuksenjärjestäjien asemasta ja tulevaisuudesta. Suuria visionäärejä on esiintynyt erityisesti Uusimaa lehden palstoilla.

Hyvä, että on huomattu laajemminkin, mikä on ollut jo vuosia tiedossa. Itä-Uudenmaan osalta opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut jo edellisten hallitusten aikana (alkaen 2009) suuntaviivat. Näiden suuntaviivojen mukaisesti Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä rakensi tiekartan, joka esiteltiin yhtymävaltuustolle 11.11.2014.

Se otettiin hyvin vastaan. Jälkeenpäin Porvoon kaupungin virkamiesjohto alkoi suhtautua siihen negatiivisesti. Nyt ajatellen siinä taisi olla kuitenkin paljon hyvää ja aika olisi ollut oikea toteuttaa ainakin osa esitetystä tiekartasta, esimerkiksi Point Collegen koulutuspaikkojen luovutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle.

Tällä järjestelyllä Perämiehentielle olisi syntynyt Porvoon kaupungin strategian mukainen 2. asteen koulutuskampus. Seurauksena olisi ollut myös oppilaitosten välisen kilpailun loppuminen ja hallintorakenteiden keventyminen, joihin Point Collegen toimitusjohtaja jälkiviisaasti viittaa Uusimaa lehdessä 27.6.2016. Järjestely olisi ollut myös OKM:n linjausten mukainen, kuten Point College Oy:n hallituksen puheenjohtaja toteaa niin ikään Uusimaa lehden palstalla 29.6.2016.

Rakenteellinen puoli on vain osa koulutuksen järjestämistä. Vastuullinen koulutuksenjärjestäjä huolehtii myös opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä velvoitteista pitkäjänteisesti. Opiskelijoita ei saa jättää politiikan tai tuloksenteon välineiksi. He ovat koulutuksenjärjestäjälle tärkeitä asiakkaita ja heitä täytyy palvella hyvin.

Itä-Uudenmaan kuntayhtymään kuuluva Amisto on saanut kahden viimeisen vuoden aikana merkittäviä tuloksia nuorten opintojen läpäisyn tehostamisessa. Suunta on sikäli hyvä, että kuntayhtymässä opiskelee noin 30 opiskelijaa, joista ei saada opiskelijamaksuja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä antaa nuorille mahdollisuuden päästä koulutuksen kautta ammattiin ja työelämään. Kustannuksia säästyy samalla merkittävästi erityisesti Porvoon kaupungilta.

Läpäisyn tehostamisessa on otettu käyttöön useita keinoja. Opiskelijoille on tarjolla aamupuuroa jokaisessa Amiston toimipisteessä joka aamu maksutta. Opiskelijoiden tukea on tehostettu tilanteissa, joissa ilmenee ongelmia ja tässä on ollut hyvänä keinona varhaisen puuttumisen malli.

Yksilöllisten opintopolkujen mukaisesti jokaiselle opiskelijalle voidaan rakentaa tarvittaessa esimerkiksi opintojen suoritus laajennettuna työssäoppimisena. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on ainoa alueen koulutuksen järjestäjä, jolla on koulutuksen järjestämisluvassaan myös lupa tarjota ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA).

Tätä voidaan hyödyntää läpäisyn tehostamisessa esimerkiksi silloin, kun opiskelija huomaa tehneensä väärän ammatinvalinnan. Valma-ryhmän kautta opiskelija voi tutustua koko oppilaitoksen koulutustarjontaan ja sitä kautta löytää hänelle paremmin sopivan tutkinnon.

Koko kuntayhtymä on tehostanut opettajien osaamista tukemalla hakeutumista ammatillisen erityisopettajan koulutukseen. Kuntayhtymässä on yli 15 ammatillista erityisopettajaa.

Opiskelijoiden opintojen läpäisyä on tehostettu aktiivisella projektitoiminnalla ammatillisen opettajakorkeakoulujen ja ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa ja sieltä saatujen oppien soveltamisella käytäntöön.

Opiskelijoita on syytä kuitenkin huomioida jatkossa vielä paremmin. Jatkossa opiskelijat ovat mukana hankkeissa, joissa parannetaan opiskelijoiden viihtyisyyttä oppilaitoksen tiloissa. Opetuksen tasoon ja opettajien osaamiseen opettajina on kiinnitetty huomiota. Opettajien keskimääräinen koulutuspäivien lukumäärä oli 9,2 vuonna 2015.

Besserwissereiden aika opetuksessa on auttamatta jäämässä historiaan, yksinpuhelua tai radiota kuuntelemalla oppii jotain, mutta se ei enää tämän päivän maailmassa käytännön ammateissa riitä.

Yksi keskeinen ajatus nuorten kouluttamisessa on ollut koulutuspaikan tarjoaminen lähellä kotia. Tällä on huomattu olevan merkitystä koulutuksen läpäisyn kannalta.

Me vanhemmat usein kiroamme, jos Helsingin ruuhkassa menee aamuin illoin työmatkaan 1,5 tuntia. Samalla ollaan kuitenkin esittämässä, että nuorten pitäisi mukisematta reissata päivittäin sama matka edes takaisin, jos siihen ei ole pakkoa.

Amiston laaja toimipisteverkosto mahdollistaa alueen nuorille oman kiinnostuksen mukaisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittamisen kotoa käsin.

Hannu Moilanen

Hallituksen puheenjohtaja

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Maria Lohela

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet