LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Oletko sinut erilaisuuden kanssa?

Tällä viikolla vietetään taas perinteistä mielenterveysviikkoa. Sen teemana on, oletko sinut.

Tämän vuoden teeman tarkoituksena on kehottaa ihmisiä miettimään kysymystä, oletko sinut erilaisuuden kanssa.

Viikon tarkoitus on nostaa keskusteluun ajankohtaisia mielenterveyteen liittyviä teemoja, tuoda esille epäkohtia, tehdä parannusehdotuksia ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin.

Mielenterveysviikko alkaa joka vuosi kynttilätapahtumalla, joka on aina sunnuntaina ja oli nyt 20. marraskuuta

Tällä kynttilätapahtumalla kunnioitetaan itsemurhan tehneiden muistoa.

Oletko sinut erilaisuuden kanssa?

Vuonna 2014 Suomessa teki itsemurhan 789 henkilöä. Itsemurhat ovat keskeinen kuoleman syy nuorilla, 15–24-vuotiailla, varsinkin pojilla.

Nuorten itsemurhat ovat korkealla tasolla verrattuna muihin maihin. Kuinka nuorten itsemurhien määrille käy tulevaisuudessa ja kuinka voisimme niitä ehkäistä?

Kuinka mielenterveyspalveluiden käy sote-uudistuksessa? Tehdäänkö samoja virheitä kuin 1990-luvulla?

Silloin mielenterveyspalvelut jäivät heitteille huonosti resursoidun ja pirstoutuneen järjestelmän vuoksi. Psykiatriaan liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voi ulkoistaa yksityisille yrityksille.

Mielenterveyspotilas ei kykene useinkaan ohjaamaan omaa hoitoaan tai on altis erilaisille hyväksikäytön muodoille.

24. marraskuuta Loviisassa Mentera-klubilla on mielenterveysseminaari. Mentera-klubi järjestää päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Päätavoite toiminnassa ovat jäsenistön yhteisöllisyyden lisääminen, voimaantuminen, vertaistuki, omanarvontunnon kohottaminen sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Mentera-klubin toiminta on yksi toimintamuoto Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n laajasta toiminnasta.

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n tarkoituksena on edistää mielenterveyttä ja osallistua uusien kuntouttavien toimintamuotojen kehittämiseen.

Tavoitteena on lisätä avohoidossa olevien mielenterveyskuntoutujien ja heidän omaistensa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhdistys tuottaa asumispalveluja ja päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille Itä- Uudenmaan alueella.

Olkaamme kaikki sinut itsemme kanssa ja sinut toisten kanssa.

Toivotan hyvää mielenterveysviikkoa kaikille antropologi Margaret Meadin sanoin "Muista aina, että sinä olet ehdottoman ainutlaatuinen. Aivan kuten kaikki muutkin".

Eila Kohonen

hallituksen jäsen

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet