Atlas Saarikoski

Lupa tappaa

Olin raskaana ja käymässä ultrassa. Kätilö kysyi, aionko osallistua yhdistelmäseulontaan. Lapsen mahdollisella vammaisuudella ei ollut minulle merkitystä, joten kysyin, oliko tutkimuksesta kenties vauvalle jotain hyötyä. Kätilö ei ymmärtänyt kysymystä.

Sikiöseulontoja tehtiin Suomessa ensin vain riskiryhmille, mutta 1990-luvulla niiden käyttö laajennettiin koko väestöön. Yksi perustelu oli itsemääräämisoikeuden lisääminen.

Kansanterveys ulkoistettiin yksilöiden ongelmaksi: seulontojen tarkoitus oli ehkäistä vammaisten lasten syntyminen, mutta äitien tuli itse tehdä päätös siitä, synnyttäisivätkö vammaisen lapsen. Taustalla oli myös kysymys rahasta, kehitysvammahuollon kustannuksista yhteiskunnalle.

Keskustelu lääketieteen ja rotuhygienian yhteisestä historiasta on Suomessa suurelta osin vielä käymättä."

Nyt seulonnat ovat arkea, mutta oli hetki, jossa olisi voitu valita toisin ja kyseenalaistaa järjestelmä, jossa vammaiset ja sairaat seulotaan pois väestöstä etukäteen.

Lääketieteen historiassa on nähtävissä jatkumo 1900-luvun alun rotuhygieniasta 1900-lopun sikiödiagnostiikkaan. Keskustelu lääketieteen ja rotuhygienian yhteisestä historiasta on Suomessa suurelta osin vielä käymättä. Lääketiede ei ole neutraalia vaan aina myös poliittista: sen taustalla on kysymys siitä, kenen elämä on elämisen arvoista ja kääntäen: kenen on syytä olla elämättä.

Kansalaisaloite eutanasian puolesta on saanut tähän mennessä 37 000 allekirjoitusta. Esityksen mukaan kuoleman edellytyksistä päättäisi viime kädessä lääkäri.

Jos hyväksymme sen, että lääkäreillä on tietyin edellytyksin lupa tappaa, on myös hyväksyttävä, että näitä edellytyksiä voidaan laajentaa lakia muuttamalla. Uudet teknologiat ja käytännöt mukautuvat helposti yhteiskunnan valtasuhteiden mukaan.

Päätöksiä elämästä ja kuolemasta tehtäisiin yhteiskunnassa, jossa sairaita, vammaisia ja vanhuksia kohdellaan jo nyt kuluerinä, eikä kunnollista ja riittävää saattohoitoa tai kivunhoitoa ole saatavilla. Sosiaali- ja terveyspalveluista leikataan seuraavina vuosina miljardeja, vanhustenhuollosta kaikkein eniten.

Kun ottaa huomioon lääketieteen lähihistorian ja yhteiskuntamme kylmät arvot, saattaa lääketieteen asiantuntijavallan asettaminen elämän ja kuoleman portinvartijaksi johtaa suuntaan, jota emme koskaan halunneet.

Atlas Saarikoski

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet