LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Kokoomus ja Keisarin uudet vaatteet

Kokoomus on halunnut valinnanvapautta terveyspalveluihin sote-uudistuksen yhteydessä, kaikille kansalaisille samoilla ehdoilla.

Tämän on sanottu muun muassa estävän eriarvoisuutta lapsiperheiden kuin muidenkin kansalaisten välillä. Samaan aikaan Kokoomus hyväksyy kaikessa hiljaisuudessa eriarvoisuuden kasvun lapsiperheiden välillä lisääntyvien yksityisten päiväkotien ja korkeampien hoitomaksujen myötä.

Satu Keisarin uusista vaatteista tulee vahvasti mieleeni.

Mistä on kysymys? Monet kunnat ovat talouden kiristyessä siirtäneet osan varhaiskasvatuspalveluistaan palvelusetelin avulla yksityisille päiväkodeille.

Eriarvoisuus pienten lasten perheiden välillä voimistuu.

Nämä päiväkodit rahoittavat toimintansa palvelusetelillä ja päivähoitomaksuilla. Palvelusetelin arvo määritellään siten, että syntyy säästöä kunnalle. Mikäli palveluseteli ja päivähoitomaksu ovat riittämättömät päiväkodin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, joutuvat päiväkodit ottamaan perheiltä vielä ylimääräisen lisämaksun.

Palvelusetelin käyttöönottoa on perusteltu kuntalaisille lisääntyvillä vaihtoehdoilla. Kyllä, näin on tapahtunut, mutta kenelle nämä vaihtoehdot ovat.

Yksityiset lisämaksulla olevat päiväkodit ovat luonnollisesti vaihtoehto niille perheille, joilla on rahaa. Ne perheet, joilla ei ole kymppiäkään ylimääräistä, heille lisämaksulla olevat yksityiset palvelut eivät ole vaihtoehto.

Näin eriarvoisuus pienten lasten perheiden välillä voimistuu.

On selvää, että kunnat eivät selviä enää ilman yksityisiä päiväkoteja. Erikoista sen sijaan on se, miten yhteiskunnan varoja jaetaan eri päiväkotien välillä, vaikka kaikki, oli sitten kyse kunnan, yhdistyksen tai yrityksen päiväkodeista, tekevät tismalleen samaa työtä.

Entä muut puolueet? Vasemmistopuolueet luonnollisesti vastustavat näitä yksityisiä palveluja, vaikka tietävät hyvin, ettei vastustaminen ole estänyt eikä estä vastedeskään tätä kehitystä.

Muilta puolueilta tähän jatkuvasti kiihtyvään kehitykseen ei julkisuudessa ole kuulunut mitään.

Tätä kehitystä vuosia seuranneena on tullut tunne, että meillä Suomessa pelätään eniten sitä, ettei yksikään yritys hyötyisi palvelusetelistä.

Samanaikaisesti alamme suurimmat yritykset kasvattavat markkinaosuuksiaan voimallisesti yli kuntarajojen ja yhä useampi lapsi jää näiden päiväkotien ulkopuolelle.

Ruotsissa tähän asiaan on puututtu jo kauan sitten.

Siellä laki edellyttää kuntia kohtelemaan kaikkia palveluntuottajia samalla, tasavertaisella tavalla, riippumatta siitä, onko palveluntuottaja kunta, yhdistys vai yritys.

Jokainen päiväkoti saa resurssinsa samoilla ehdoilla eikä perheiltä saa periä lisämaksuja.

Seija Kastari-Johansson

Lto, ent. päiväkodin johtaja, yrittäjä

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet