Pelkkä yritysten houkuttelu ei riitä

Uusimaan artikkelissa (25.8.) kyseltiin, onko Porvoo oikeasti onnela. Siitä innostuneena etsin käsiini Posintran, vuonna 2012 teettämän, Itä-Uudenmaan elinvoimaa ja vetovoimaa koskevan tutkimuksen. Tiedot eivät tietysti ole aivan tuoreita, mutta perusasiat eivät ole muuttuneet miksikään.

Ei ole varmaan yllätys, että itäinen Uusimaa koetaan kulttuurimyönteisenä, perinteikkäänä ja elämänmyönteisenä. Vastaavasti aluetta pidetään pikemminkin sisäänpäin lämpiävänä kuin ulospäinsuuntautuvana ja uinuvana ennemmin kuin dynaamisena. Yritykset taas kokivat, että alueen tärkein valtti on sijainti, joka tuo mukanaan monta positiivista asiaa. Kuvatuista ominaisuuksia löytyy paljon vahvuuksia ja näennäiset heikkoudet voivat tänä päivänä olla myös valtteja.

Meiltä kehitysyhtiössä kysytään usein, kuinka monta yritystä olette houkutelleet alueelle. Tällaisessa yhteydessä harvoin pelkkä houkuttelu riittää, sillä yritys tekee ratkaisunsa sijaintipaikasta useimmiten vahvasti tosiasioihin perustuen. Sen vuoksi on tärkeää, että yritystoiminnalle luodaan täällä mahdollisimman hyvät edellytykset ja niitä markkinoidaan oikeille kohderyhmille.

Jos uudet, kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät kohdataan kunnassa joustavasti, toimitilat tai tontti ja työvoimaa löytyy ja jos vielä alueen sijainti logistisesti on hyvä, ollaan jo voiton puolella. Kun kunnan peruspalvelut ovat kohtuullisessa kunnossa ja alue mukava asua, saadaan jo niin monta etua, että yrityselämän kiinnostus aluetta kohtaan pitäisi olla itsestään selvää.

Itäisellä Uudellamaalla monet noista seikoista ovat kunnossa. Tarvitaan kuitenkin vielä pitkäjänteistä suunnittelua siitä, minkä tyyppistä yritystoimintaa alueelle toivotaan asettuvan. Tällä on tärkeä merkitys maanhankinnassa ja yritystonttien kaavoittamisessa. Tällä hetkelläkin alueellamme on kaavoitettuja yritystontteja, joita on syystä tai toisesta vaikea muunnella asiakkaan toivomusten mukaiseksi, eivätkä ne näin ollen ole kiinnostavia. Ongelmana saattavat olla maaperä, kulkuyhteydet, tontin koko tai vaikka sähkön saanti. On myös turha haaveilla sellaisesta yritystoiminnasta, jolle ei ole toimintaedellytyksiä tai niitä ei pystytä luomaan, oli se kuinka ajankohtaista ja muodikasta hyvänsä.

Ulla Poppius

Kirjoittaja on Posintra Oy:n toimitusjohtaja.