Kolme sanaa esimiehille

Esimieheksi päädytään monesta erilaisesta syystä, joita ovat esimerkiksi laaja asiaosaaminen, pätevyys, vakuuttavuus, intohimo tai kokemusvuodet yrityksen palveluksessa.

Esimies on henkilö, jolle on määritelty oikeus käyttää työnjohto-oikeutta. Tämä oikeus kattaa sekä ihmisten että asioiden johtamisen. Kyseessä on vastuu, jota kantavalla esimiehellä on laaja vaikutus koko organisaation hyvinvointiin.

Mitä esimiehisyys sitten käytännössä tarkoittaa?

Osalle esimiehistä se tarkoittaa sitä, että toimii itse tiimin työtehtävien eli asiaosaamisen asiantuntijana. Osalle sitä, että ei ole tarkoitus olla tehtävien syväosaaja, vaan sen sijaan kyetä johtamaan omaa tiimiään.

Moniko esimies saa nimenomaan johtamiseen koulutusta, työkaluja, tukea, palautetta?

Asioiden johtamiseen, uusiin työtehtäviin ja vastuuseen (asioiden osalta) kyllä perehdytetään, mutta ihmisten, hyvinvoinnin tai työn ilon johtamiseen ei yleisesti niinkään.

Moniko esimies saa nimenomaan johtamiseen koulutusta, työkaluja, tukea, palautetta?

Johtamisen mallit saamme omasta työhistoriastamme, jopa entisiltä opettajilta sekä kotikasvatuksesta. Yrityksen johtamiskulttuuri määrittelee johtamismalleja osaltaan, mutta yksilöinä jokainen johtaa kuitenkin oman historiansa ja kykynsä näköisesti.

Millaisia taitoja johtamiseen sitten tarvitaan? Eri alojen esimiehet tarvitsevat erilaisia taitoja, mutta yksi tärkeä, alasta riippumaton taito kiteytyy kolmeen sanaan.

Ensinnäkin on tärkeää oppia tunnistamaan asiat, joihin voin itse vaikuttaa. Sekä asiat, joihin jollain toisella omassa vaikutuspiirissäni olevalla henkilöllä on vaikutusmahdollisuus.

Vähintäänkin yhtä tärkeä asia on se, että todella myös aktiivisesti vaikuttaa. Vaikuttaa voi monella tavalla; keskustelemalla, kohtaamalla, ymmärtämällä, perustelemalla, ennen kaikkea ratkaisukeskeisellä vuoropuhelulla.

Tässä tärkeä osatekijä on motivaatio – haluanko aidosti muutosta? Kolmas edelleen yhtä tärkeä taito, on oppia hyväksymään asiat, joihin en voi vaikuttaa.

Tämä pitää sisällään ne asiat, joiden eteen olen (todella) jo tehnyt voitavani, sekä ne asiat, joihin minulla ei alun perinkään ole vaikutusmahdollisuuksia. Kyseessä on siis itsensä ja oman energiansa johtamisen taito.

Tunnista. Vaikuta. Hyväksy. Kaikki muu on joko ajan tai energian hukkaamista.

Laura Pulkkinen

Kirjoittaja on porvoolainen muutos- ja työyhteisövalmentaja.

Laura Pulkkinen

Kirjoittaja on porvoolainen kulttuurituottaja ja työyhteisövalmentaja.