Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys

SLL:n Uudenmaan piirin terveiset: Maakuntakaavoihin tarvitaan lisää suojelualuevarauksia

Maakuntakaavassa on tehtävä lisää suojelualuevarauksia maakuntakaavoihin luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Kaavoissa tulee olla rakentamisen lisäksi myös luontoa turvaavia aluevarauksia, kaavamerkintöjä ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan kaavaa laadittaessa pitää kiinnittää erityistä huomiota muun muassa alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä virkistykseen sopivien alueiden riittävyyteen.

Uudenmaan neljännestä vaihemaakuntakaavasta poistettiin kesällä noin 200 alle viiden hehtaarin suojelualuevarausta. Pienenkin alueen suojeluarvot voivat kuitenkin olla suuria, jos niillä on harvinaisia uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on hakenut kaavapäätökseen muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta. Lisäksi Uudenmaan liitto on siirtänyt luonnonsuojeluasioiden ratkaisut nyt tekeillä olevaan Uusimaa-kaavaan 2050. Piirin mielestä on tärkeää, että uusimmat luontoselvitykset johtavat uusiin suojelualueisiin.

Tärkeät luontoalueet tulee turvata myös valmisteilla olevassa Östersundomin vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Luontokohteita ei pidä jättää selvitysalueiksi, jotka voisi rakentaa myöhemmillä kuntakaavoilla ilman maakuntakaavan turvaa. Uudenmaan ELY-keskus on luonnonsuojelulain mukaisessa Natura 2000 -lausunnossaan vaatinut Salmenkallion-Kantarnäsbergetin alueen osoittamista luonnonsuojelualueeksi ja ekologista yhteyttä Sipoonkorpeen levennettäväksi.

Itä- Uudeltamaalta SLL:n Uudenmaan piirin hallitukseen on valittu vuosiksi 2018 -19 Toni Jaara Loviisasta ja varajäseniksi yhdeksi vuodeksi Marika Kuokkanen Sipoosta ja Lassi Leinonen Porvoosta.

Itä- Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistyksen toiminta-aluetta on Porvoo, Pornainen, Askola, Myrskylä, Pukkila, Loviisa, Lapinjärvi ja Orimattila.

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Itä-Uudenmaan luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys

Itä-Uudenmaan Luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistys - Östra-Nylands natur- och miljövårdsförening on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.

Yhdistyksen toiminta-alue käsittää uudenmaan maakunnan itäiset kunnat sekä Orimattilan kunnan. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueellaan luonnon- ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tarkoituksena on rakennusperinnön suojelu ja vaaliminen. Järjestämme retkiä, tapahtumia ja yleisötilaisuuksia, joihin ovat tervetulleita kaikki, eivät vain yhdistyksen jäsenet. Tavoitteemme on lisätä luontoharrastusta ja lähiluonnon tuntemusta, asumisviihtyvyyttä ja ympäristön säilymistä. Seuraamme kaupunkisuunnittelua ja otamme kantaa tarvittaessa.

Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 300. Yhteyden meihin saat sähköpostisoitteemme kautta sll.iuly (at ) gmail.com (liity aktiivilistalle) tai soittamalla puheenjohtaja Jyrki Ikoselle puh. 040 506 5279.

Uusimmat mielipiteet