Jokainen on tärkeä

Osallistuin perjantaina Karjalan Prikaatin valatilaisuuteen. Kokemus oli ensikertalaiselle odotettu, jännittävä ja mieleenpainuva. Eräs valan antajille puhuneista kertoi, että oppitunneilla oli keskusteltu siitä, minkä vuoksi alokkaat olisivat valmiita taistelemaan. Yleisimmät vastaukset olivat isänmaa, vapaus, perhe ja ystävät. Kelpo vastauksia.

Pian koittaa aika, kun Suomessa ei enää ole heitä, jotka ovat kokeneet oman maan sodan esimerkiksi rintamalla, tukitehtävissä tai evakkona.

Voimme vain toivoa, että perjantaina valan antaneiden tai kenenkään muun ei enää koskaan tarvitsisikaan kokea samaa. Kuitenkin meidän on varauduttava siihen, että niin voi käydä. Siksi meillä on omat Puolustusvoimat, emmekä ole liittoutuneet sotilaallisesti muiden maiden kanssa.

On hyvä, että jokainen poika käy kutsunnoissa ja saa oman koulutuspolun armeijassa tai osallistuu siviilipalvelukseen. Mutta nykyään pitäisi myös tytöille järjestää vastaavat kutsunnat, koska mahdollisessa kriisitilanteessa kaikkia tarvitaan. Olisikin hyvä, että jokaiselle meistä osoitettaisiin oma tehtävä. Osalle tytöistä sopii asepalvelus, käyhän moni heistä sen jo nyt vapaaehtoisena. Vastaavasti kaikille pojille asepalvelus ei sovi, mutta heillä on varmasti annettavaa monessa muussa tehtävässä, jossa perinteistä asetta ei välttämättä tarvitse.

Jos pyrimme tasa-arvoistamaan yhteiskuntaamme muun muassa erinäisten toimielimien sukupuolikiintiöillä, miksi emme antaisi jokaiselle suomalaiselle nuorelle tasa-arvoista oikeutta ja velvollisuutta ottaa osaa maamme puolustukseen ja selviämiseen mahdollisissa kriisitilanteissa ja samalla oppia tärkeitä elämässä tarvittavia asioita?

Aseellinen puolustus ulkoista uhkaa vastaan on varmasti viimeiseen asti vältettävä vaihtoehto. Miksi emme panostaisi yhtä lailla sisäiseen turvallisuuteen? Yhtäläisillä kutsunnoilla voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Yleisellä varautumiskoulutuksella voimme opettaa heille esimerkiksi ruokahuollon turvaamisen tärkeyttä, ensiaputaitoja ja muita yhteiskuntarauhan ylläpitämisen edellytyksiä.

Puolustusvoimilla on valmis organisaatio ja koulutustaito olemassa. Tilastojen mukaan syntyvyys Suomessa laskee. Miksi emme antaisi jokaiselle nuorelle mahdollisuutta? Jokainen meistä on tärkeä.

Sanna Kurki

Kirjoittaja on askolalainen valtuutettu.