Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Gammelbackan Kartanoseutuyhdistyksen puheenjohtaja jatkaa Mirja Suhonen

Asukkaiden Gammelbacka on Gammelbackan asukasyhdistyksen vuosikokouksen päättämä teema vuonna 2018.

Alueen asukkaat pitävät asuinaluetta arvossa, erityisesti väljyyttä ja vihreyttä. Jos täydennysrakentamista alueelle tulee, pitää ilme kuitenkin säilyttää valoisana ja avarana.

Asukasyhdistyksen väki on pettynyttä kaupungin toimiin tai toimettomuuteen: yhteiset työpajat alueen kehittämiseksi ja muut kehittämisideat eivät ole johtaneet toistaiseksi mihinkään. Yhdistys toivoo, että kaupunki jatkaa alueen kehittämistä, siistimistä, liikennejärjestelyiden parantamista ja istutusten lisäämistä vaikka toiveissa ollut Keskon vähittäistavarakaupan laajennus ei olisi ainakaan pikaisesti edessä. Liikekeskuksen kehittämisessä kaupan laajennus oli keskeisenä, mutta asukkailla on muitakin tarpeita ja toiveita. Tyhjiin liiketiloihin olisi hyvä saada toimintaa.

Ensimmäiseksi kaupunki voisi toteuttaa ostoskeskuksen läheisyydessä olevien parkkipaikkojen suunnitellut uudelleenjärjestelyt. Näin saataisiin ”ostarin” asiakkaille lisää parkkipaikkoja ja voitaisiin esimerkiksi istuttaa puita, pensaita ja kukkivia kasveja nyt epämääräisen näköisellä aukiolla.

Asukasyhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtaja Mirja Suhosen lisäksi jäseniksi Heli Heiskanen, Hannele Puukko ja Riitta Ahola, varalle Pekka Kesälä, Paula Kääriäinen ja Matti Suhonen.

Toimintavuoden aikana järjestään alueella Gammelbackan kierros, missä tutustutaan kehittämiskohteisiin ja alueen historiaan, jättibalsamin kitkentätalkoot, pikkujoulu, pidetään huolta alueen ja virtaavasta purosta ja osallistutaan puron suun ruoppaushankkeeseen. Näin taimenet pääsevät nousemaan mereltä puroa pitkin Gammelbackaan saakka.

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry – Föreningen för Gammelbacka gård med omnejd rf on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää asukkaiden yhteistyötä, viihtyvyyttä sekä parantaa elinympäristön laatua. Yhdistyksen jäsenenä voi olla sekä henkilö että yhteisö.

Uusimmat mielipiteet