Kimmo Kajaste

Siltojen Porvoo

”Myös silta vanhassa kaupungissa kaipaa nopeasti parantamistoimenpiteitä.” Noin kirjoitin vuosien 2001–2004 tavoiteasiakirjaan ”Ihmisten Porvoo”.

Siltojen Porvoo oli yksi otsikko muiden joukossa. Haluttiin käynnistää Mannerheiminkadun sillan alentaminen ja vaadittiin Aleksanterinkadun sillan toteuttamista, vihdoin.

Aleksin silta saatiin, mutta monet nykyvaltuutetut eivät nähneet tulevaan. He kaatoivat Mannerheiminkadun betonisillan madaltamisen, vaikka siihen oli luvassa valtion rahaa ja vaikka tiedossa oli, että valtio ei enää jatkossa tue kaupunkien sisäisten siltojen parannuksia. Sillan korjaus- ja madalluskustannus jatkossa jää porvoolaisten veronmaksajain kontolle.

Ennakoivan yhdyskuntasuunnittelun nimissä tarvitaan uusia siltoja. Kirjasin seuraavaan tapaan: Karttaa katsoen on ryhdyttävä suunnittelemaan myös muita Porvoonjoen ylittäviä siltoja kuten sisäkehän siltaa Jernbölessä.

Haluttiin harkittavaksi siltayhteyttä joen yli myös Suomenkylän, Saksalan tienoille.

Tehtiin serpentiini.

Sisäkehää on katuratkaisuin rakennettu, mutta sillan rakentamista ei juurikaan liene mietitty. Ja ilman siltoja ei ole toimivaa sisäkehää eikä ulompaa kehätiemahdollisuutta. Siltojen merkitys on kaupunkia kehitettäessä suuri varsinkin sen jälkeen kun ohikulkutielle ei yrityksistä huolimatta saatu yhteyttä Magnusborgin kohdalta.

En pidä jossittelusta, mutta jos aikanaan olisi hahmotettu Hornhattulan yhteydet Kuninkaanporttiin ja sen läheisyyteen sijoitettu asutusta ja kaikilla olisi ollut rohkeutta kaavapäätöksiin, olisi keskustelu K- ja S-marketeista saanut ratkaisunsa Kuninkaanportissa – myös alueen asukkaiden kauppapaikkana.

Päätöksin olisi panostettu sovittuun länsisuuntaan. Myöhemminkään ei olisi pitänyt tehdä ratkaisua oudosta ja kalliista, kaukana kaikesta olevasta Toukovuoresta. Tosin siellä ei siltoja tarvittu – tehtiin serpentiini.

Kun jotakin rakennetaan, rakennettakoon se viisaalla ja taloudellisella tavalla, vastuullisesti ja myös ympäristöllisesti kestävää yhdyskuntasuunnittelua noudattaen.

Huomista on kaikessa hyvä ennakoida. Siltojen Porvoota kehitetään yhdessä.

Kimmo Kajaste

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet