LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Hurskastelijoitten temmellyskenttä

Kauan piilossa pidetty Pandoran lipas on avattu, nimittäin ulkoistamiset. Nyt temmellyskenttänä ovat vanhusten hoito ja varhaiskasvatus.

Ne harvat, jotka näkivät jo ulkoistamisbuumin alkutaipaleella, mitä osakeyhtiöille siirretyt kuntien palvelut tuovat tullessaan, vaiennettiin voittoihin perustuvilla puheilla.

Vasta nyt, kun asia on saanut nykyisen mittakaavan, on kunnissa havahduttu: meidänhän pitäisi valvoa ulkoistettuja toimintoja, jotka verorahoilla maksetaan!

Kunnilla on koko ajan ollut velvollisuus valvoa, että eri hoitolaitosten kanssa tehtyjä sopimuksia molemmin puolin noudatetaan.

Onko vain luotettu?

Eri asia on, jos kunnilla ei ole ollut asiantuntemusta laatia sopimuksia palvelulaitosten kanssa niin, että a) laitosten toimintaa voi valvoa, b) että tarvittaessa sopimussisältö voidaan tarkastaa/muuttaa c) että sopimukset purkautuvat, jos toinen sopijapuoli myy palvelun eteenpäin. Kohta C olisi tärkeä lisäys, sillä silloin kunnat voisivat miettiä uutta toimijaa tai palauttaa palvelun kunnalle (mikä yleensä on mahdotonta, jos joku toiminto on kunnan hoitamana lopetettu)

Virkamiehet ja kunnanvaltuutetut voivat myös katsoa peiliin. He ovat olleet esittelemässä ja päättämässä eri toimintojen ulkoistamisesta. Onko päätösvaiheessa jaettu/saatu tarpeeksi todellista faktatietoa ulkoistamisen vaikutuksista? Vai ovatko ulkoistamista puoltavat laskelmat perustuneet vain ulkoistamista myyvien firmojen kultaisiin lupauksiin? Onko vain luotettu?

Ainakin yksi hoitokodin myyneistä omistajista on paljastanut tienneensä, että perustamalla hoitokodin ja pitämällä sitä jonkin aikaa, ”sillä voi tehdä rahaa”. Nyt hänen on turha hurskastella, että pahaa tekee. Kyllä jokaisen aikuisen pitäisi tietää, että osakeyhtiöitten päätavoite on voiton maksimointi ja että jos joku voittaa niin aina silloin joku häviää.

Nyt eduskunnassa puolueet hurskastelevat pelkästään hoitajamitoituksella. Ei hoitajamitoitus yksin tuo hoitopalveluissa tarvittavaa eettisyyttä. Siis kadonnut eettisyys etsintäkuulutukseen.

Itselleni nämä esiin tulleet paljastukset ovat osoittaneet. että myös Suomessa pelko ohjaa ihmisten päätöksiä ja toimintoja. Pelko! Sivistysvaltiossa?

Sairaanhoitajat isoissa yrityksissä ovat pelänneet työpaikkojensa puolesta, vaikka/koska ovat antaneet sairaanhoitajan valan: ”Lupaan kunniani ja omantuntoni kautta auttaa lähimmäistäni, tervettä ja sairasta…. vaitiolovelvollisuutta unohtamatta.” Tuo vaitiolovelvollisuusko on ollut avainsana hoitohenkilökunnan hiljentämiseksi?

Osa hoitokodeissa olevien vanhusten omaisista on pelännyt, että paljastaessaan epäkohtia, vanhuksen olot huononevat entisestään.

Osa epäkohtia havainneista on pelännyt asioiden esiintuomista, osaamatta edes sanoa miksi ovat pelänneet!

Valtuutetut ovat pelänneet (pelkäävät edelleen) ryhmäkurin takia äänestämästä omantuntonsa mukaan edes ihmisoikeuksia rikottaessa. Muuten tulee ”ripitys”.

Ja isot, ulkomaille veroparatiiseihin veronsa maksavat yritykset ovat pelänneet, etteivät osakkaat ole tyytyväisiä osinkojen suuruuteen. Siis niitä on ollut kasvatettava keinolla millä hyvänsä.

Nyt kaikki hurskastelevat, että kyllä minä…, mutta kun…!

Osakkaat eivät ole pelänneet, vaan hykerrelleet itsekseen osinkotuottojen kasvaessa. Viis siitä, että niitä on kasvatettu meiltä kaikilta verovelvollisilta perittävillä verorahoilla.

Saga Simelius-Nieminen

Askola

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet