Kimmo Kajaste

Kestävää kehitystä

Vuonna 1987 valmistui Yhdistyneitten Kansakuntien Brundtlandin komission raportti.

Syntyi kestävän kehityksen perusta.

Toistakymmentä vuotta toimin parlamentaarisen Valtion ympäristönsuojeluneuvoston jäsenenä. Neuvostossa etsimme kestävälle kehitykselle suomenkielistä sisältöä ja kotimaisia ulottuvuuksia.

Kestävä kehitys on taloudellista toimintaa, joka tämän päivän ihmisten tarpeita tyydyttäessään ei vaaranna sitä, että myös tuleville sukupolville jää mahdollisuudet tyydyttää tarpeensa. Sen ulottuvuudet ovat: ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys.

Brundtlandin ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportissa asetettiin tavoite kokonaisvaltaiselle kulttuuriselle muutokselle, jossa pidetään periksi antamattomasti kiinni ihmisarvosta, vaalitaan elämän perustan muodostavien ekosysteemeiden elinvoimaisuutta ja huolehditaan vakaasta taloudesta.

Kestävä kehitys tuli jäädäkseen ja sen periaatteiden perustalta kasvaa myös kiertotalous.

Haasteet ovat kovia ja vaativat kansakunnilta, valtioilta ja kunnilta järjestelmällistä toimintaa ihmisen talouden, ekonomian, ja luonnontalouden, ekologian, tasapainon löytämiseksi. Ajan merkit eivät suinkaan kerro tästä yhteisvastuuta edellyttävästä tavoitteesta.

Meidän on hyvä muistaa myös perustuslakimme pykälä 20: ” Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.”

Ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen ottavat kaikki ajattelevat ihmiset ja puolueet tosissaan.Ympäristöasioissa ei kuitenkaan sovi vouhottaa, ei puoleen eikä toiseen.

On osattava ennakoida, kuten yhteisten asioiden hoidossa yleensäkin. On oivallettava kokonaisuudet ja syy-yhteydet. Ongelmien suuruus on ymmärrettävä ja toimittava yhteisesti ja kansainvälisesti vastuuta kantaen.

Maahamme näyttää tulevan hallitus, joka mieluusti jakaa siitä mitä ei vielä edes ole, vaan ei niinkään näytä murehtivan talouden kestävyyttä ja vakautta.

Järkevät ympäristöteot edellyttävät vakaata taloutta.

Terve talous on hyvinvointipalveluittemme ja yhteisen ympäristömme elinkelpoisuuden turvaamisen edellytys.

Kimmo Kajaste

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet