Kaj Bärlund

Puoluetoimistot ovat innostuneet vähän liikaa

Juha Perämäki

Eräs hieman outo aihe, josta Rinteen hallitus on alkutaipaleellaan saanut lunta tupaan, on ministereiden avustajien runsaslukuisuus. Edellisten hallitusten poliittista avustajakuntaa on lisätty tuntuvasti. Eräs selitys, muttei ainoa, on että ministereiden määrä on 19, ehkä enemmän kuin koskaan, mikä jo sellaisenaan nostaa tarvetta palkata avustajia. Koko vyyhti on valtiontaloudellisesti mitätön, mutta hallinnon toimivuuden kannalta ehkä merkittäväkin.

Suomen valtionhallinnon kantava periaate on, että virkamieskunta palvelee tasapuolisesti kaikkia hallituksia. Virkamiehet on nimitetty asiallisen pätevyyden perusteella ja heillä on virkavastuu. Monella tietysti on yhteiskunnallisia mielipiteitä, mutta niitä ei saa käyttää kampittamaan istuvaa hallitusta. Jos tältä osin syntyy ongelmia, esimies, ministeriä myöten, joutuu puuttumaan asiaan. Näistä ei pitäisi olla epäselvyyttä.

Vain harvoin ministeriavustajat ovat ministeriön asioiden syvällisiä asiantuntijoita. Sen sijaan he tuntevat ministerin prioriteetit ja ajattelutavan paremmin kuin rivivirkamiehet. Yhteydet puoluetoimistoon ja puolueen kenttään luonnistuvat paremmin avustajan kautta. Ympäristö- ja asuntoministerinä toimiessani minulla oli yksi avustaja. Minusta tämä riitti, vaikka palvelin kahta ministeriön kaltaista organisaatiota. Avustajan määrä ei ollut minusta pullonkaula, jos työt järjestettiin tehokkaasti.

Ministereiden avustajina toimii kunnianhimoisia ja politiikassa pätevöityneitä nuoria ihmisiä. Heistä ministerillä on usein paljon hyötyä. Mutta liian suuresta määrästä avustajista voi olla hallitukselle haittaakin. Jos hallitus toimii täydet neljä vuotta, syntyy rutiineja, jotka saattavat olla ongelmallisia. Eräs sellainen on avustajakunnan taipumus ruveta elämään omaa elämäänsä. Saattaa syntyä hallitukseen epävirallinen taso, jossa avustajat yhdessä pyrkivät käyttämään valtaa kiireisten ministerien rinnalla. Tämä luo epäselvyyttä erityisesti perushallinnon suuntaan. Mitä enemmän avustajia, sitä suurempi vaara on.

Minusta on toivottavaa, että hallinto toimii selkeiden periaatteiden pohjalta, mikä vahvistaa koko hallituksen tehoa. Avustajia tarvitaan. mutta tuntuu, että puoluetoimistot ovat nyt innostuneet vähän liikaa.

Kaj Bärlund

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet