Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Gammelbackan kartanoseutuyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Sari Glad

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys piti ensimmäisen varsinaisen vuosikokouksensa 22.3.2013.  Puheenjohtajaksi valittiin Sari Glad, muiksi hallituksen jäseniksi  valittiin Kalevi Laakko (varapuheenjohtaja) , Hannele Puukko, Heli Heiskanen (taloudenhoitaja), Kari Ruotsalainen, Kasperi Laine, varajäseniksi Timo Muhonen, Mirja Suhonen (sihteeri), Jukka-Pekka Mäkinen, Göran Greutziger, tässä järjestyksessä.

Yhdistys ja yhdistyksen jäsenet  ovat tehneet useita aloitteita Gammelbackan alueen kehittämiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Kaupungin strategiatyössä yhdistys on ollut mukana aktiivisesti mm. tiedottamalla alueen asukkaille mahdollisuuksista osallistua strategiatyöhön.

Seuraava tapahtuma, minkä yhdistys järjestää, on Gammelbackan alueen siivouskampanja 22.5.2013 alkaen klo 18.00.  Kampanjan yhteydessä on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenmaksu on vuodessa 10 €, kannattavan jäsenen jäsenmaksu 20€ ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 50 €. 

Yhdistys aikoo hankkia oman ilmoitustaulun Gammelbackan liikekeskukseen. Kaikilla alueen asukkailla ei ole nettiyhteyksiä, joten tapahtumista ja erilaisista asukkaita koskevista asioista tiedottamisessa on hyvä käyttää myös perinteistä menetelmää. 

 

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Aikaisempia kirjoituksia

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys

Gammelbackan kartanoseutuyhdistys ry – Föreningen för Gammelbacka gård med omnejd rf on puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää asukkaiden yhteistyötä, viihtyvyyttä sekä parantaa elinympäristön laatua. Yhdistyksen jäsenenä voi olla sekä henkilö että yhteisö.

Uusimmat mielipiteet