Uudenmaan TE-toimisto

Työkkärin uudistuneet TE-palvelut tutuiksi

TE-palvelu-uudistuksella pyritään parantamaan asiakaspalvelua lisäämällä ja tehostamalla monikanavaista asiointia verkossa, puhelimitse ja kasvoikkain.

Marit Finne

Tämän vuoden alussa käynnistyneen TE-palvelu-uudistuksen tavoite on entistä parempi asiakaspalvelu. Vaiheittain etenevä, vuoteen 2015 asti ulottuva uudistus tuo asiakkaalle entistä paremmat mahdollisuudet asioida verkossa (www.te-palvelut.fi), puhelimitse (vaihdenumeromme 0295 040 000) ja kasvokkain.

TE-palvelujen uusi visuaalinen ilme on jo otettu käyttöön kaikissa viestinnällisissä elementeissä kuten esitteissä, mainoksissa ja lomakkeissa. Sähköisen asioinnin mahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat vaiheittain vuoteen 2015 mennessä.

Radiokampanjalla kohti parempaa palvelua

TE-palvelu-uudistuksen markkinointikampanja käynnistyi radiomainonnalla 7.6.2013. Valtakunnallisen markkinoinnin päämediana toimivat radiomainokset, joita esitetään Radio Nova –kanavalla. Kesäkuun loppuun asti jatkuvalla radiokampanjalla tavoitetaan yhteensä 4,3 miljoonaa kuulijaa, joista jokainen kuulee mainoksen keskimäärin 9,43 kertaa. Radiomainoksia on kevään kampanjassa neljä erilaista. Ne kertovat case-esimerkein TE-palvelujen palveluvalikoimasta ja asiointitapojen moninaisuudesta verkossa, puhelimessa ja kasvokkain.

Radion ohella uudistusta markkinoidaan paikallisissa TE-toimistoissa mm. julisteilla ja esitteillä. Radiokampanja toistuu syksyllä osin uusin mainoksin.

Monikanavainen sähköinen asiointi lisääntyy

TE-palvelu-uudistuksen tavoite on parantaa asiakaspalvelua lisäämällä ja tehostamalla monikanavaista asiointia verkossa, puhelimitse ja kasvokkain. TE-palvelu-uudistuksen myötä henkilö- ja yritysasiakkaat saavat palvelua aiempaa joustavammin. Sähköisen asioinnin mahdollisuudet paranevat vaiheittain uusien palvelujen käyttöön oton myötä.

Lisäksi vanhoja palveluita on päivitetty ja uudistettu: 

Lisätietoja Uudenmaan TE-toimistosta: www.te-palvelut.fi  -> Paikalliset TE-palvelut

Marit Finne 

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet