Uudenmaan TE-toimisto

Työttömien määrä pysynyt Uudellamaalla koko alkuvuoden korkealla tasolla

Työttömyyteen liittyy säännönmukaista kausivaihtelua. Työttömyys lisääntyy yleensä kesäisin ja vuodenvaihteessa johtuen esim. koulujen päättymisestä ja määräaikaisten työsuhteiden loppumisista.

Marit Finne

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Raaseporin ja Vantaan toimipaikat.

 

Työttömyys noussut 23 % vuoden aikana

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli toukokuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 65 789. Vuosi sitten toukokuun lopussa työttömiä oli 53 536. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 12 253 eli 22,9 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla toukokuun lopussa 8,1 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 6,2 %.

Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 269 045 henkilöä ja työttömyysaste oli 10,3  %.

 

Uusien paikkojen määrä väheni

Toukokuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 14 823 uutta avointa työ-paikkaa. Määrä on 1 905 paikkaa vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Työpaikoista 2 225 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Toukokuun lopussa avoimia paikkoja oli 11 135, mikä oli 1 181 (-9,6 %) vähemmän kuin huhtikuun lopulla ja 415 paikkaa (3,9 %) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli kaupallisessa työssä (2 406), terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (2 293) ja palvelutyössä (2 006).

 

Nuorisotyöttömyyden lisäksi useat työttömyysluvut nousussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa Uudenmaan alueella 6 667, joista 1 221 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 9 henkilöllä huhtikuuhun verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1 539 henkilöllä (30,0 %). Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 13 482, mikä on 2 930 enemmän kuin viime vuonna.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 23 295. Vuoden 2012 toukokuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 321:lla (16,6 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa toukokuun lopussa 15 709. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 15,7 % edellisvuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli toukokuun lopussa 11 210, mikä on 2 572 (29,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Marit Finne

 

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden 2013 vaihteessa siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet