Uudenmaan TE-toimisto

Kesäkuun Uudenmaan TE-toimiston työllisyyskatsaus

Nopein tapa käynnistää työnhaku on www. te-palvelut.fi -sivustolla -> Oma työnhaku -verkkopalvelun kautta. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan 26.6.2013 alkaen tunnistautumalla.

Marit Finne

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) tiedote yhteistyökumppaneille ilmestyy kerran kuussa, yleensä kunkin kuukauden kolmantena tiistaina. Uudenmaan TE-toimiston alueella toimivat Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan, Porvoon, Raaseporin ja Vantaan toimipaikat.

 

Työttömyys noussut 21% vuoden aikana

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston alueella (TE-toimistossa) oli kesäkuun lopussa työttömiä työnhakijoita yhteensä 74 425. Vuosi sitten kesäkuun lopussa työttömiä oli 61 359. Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi 13 066 eli 12,3 %.

Työttömyysaste (lomautetut mukaan lukien) oli Uudellamaalla kesäkuun lopussa 9,2 %, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli 7,1 %.

Koko maassa työttömänä työnhakijana oli 301 723 henkilöä ja työttömyysaste oli 11,6 %.

 

Uusien paikkojen määrä väheni kesäkuussa

Kesäkuun aikana Uudenmaan työ- ja elinkeino-toimistoon ilmoitettiin 10 859 uutta avointa työ-paikkaa. Määrä on 1 106 paikkaa vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Työpaikoista 2 103 täyttyi työ- ja elinkeinotoimiston hakijalla. Kesäkuun lopussa avoimia paikkoja oli 7 903, mikä oli 2 817    (-26,3 %) vähemmän kuin toukokuun lopulla ja 54 paikkaa (-0,7 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli kaupallisessa työssä (1 735), palvelutyössä (1 560) ja terveydenhuolto- ja sosiaalialalla (1 512).

 

Nuorisotyöttömyys nousussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa Uudenmaan alueella 8 874, joista 2 258 oli alle 20-vuotiaita. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 2 207 henkilöllä toukokuuhun verrattuna. Vuoden aikana alle 25-vuotiaiden nuorten työttömyys lisääntyi 1802 henkilöllä (25,5 %). Alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa 16 986, mikä on 3 472 enemmän kuin viime vuonna.

Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 24 523. Vuoden 2012 kesäkuusta ikääntyneiden työttömien määrä kasvoi 3 314:llä (15,6 %).

Pitkäaikaistyöttömiä, eli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita, oli Uudenmaan TE-toimistossa kesäkuun lopussa 16 529. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 20,1 % edellisvuodesta.

Kansalaisuudeltaan muita kuin suomalaisia työttömiä oli kesäkuun lopussa 12 865, mikä on 2 796 (27,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

 

Marit Finne

 

*) Työllisyyskatsauksessa on vuoden 2013 vaihteessa siirrytty kuntapohjaiseen tilastointiin. Tästä syystä tiedot poikkeavat jonkin verran aikaisemmin julkaistuista. Lisäksi voimaan tullut JTYP-laki on vaikuttanut tilastointiperusteisiin.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Uudenmaan TE-toimisto

Aikaisempia kirjoituksia

Uudenmaan TE-toimisto

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) on työn, työelämän, yrittäjyyden ja koulutuksen asiantuntija. Palvelemme kaikkia Uudenmaan alueen työnhakijoita, yrityksiä ja yrittäjiä.

Työ- ja elinkeinotoimistosta saat henkilökohtaista palvelua työnhaussasi sekä tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta, ammateista, yrittäjyydestä ja työttömyysaikaisista etuuksista. Palvelumme ulottuvat omatoimisesti käytettävistä verkkopalveluista (www.te-palvelut.fi) henkilökohtaisiin palveluihin.

Uusimmat mielipiteet