Kenellä on Porvoossa vaikutusvaltaa?

Kenellä on mielestäsi eniten vaikutusvaltaa Porvoossa? Arkisto/Matilda Isohella

Vaikutusvallan voi arvioida monella tavalla. Vaikutusvaltaa on kyky ja mahdollisuus vaikuttaa ihmisiin ja asioihin. Se voi olla yhteiskunnallista, poliittista tai taloudellista valtaa.