Porvoolaiset vanhempainyhdistykset: Rehtori Juha Levänen on hätähuudossaan oikeassa: Osa porvoolaisnuorista voi huonosti – he tarvitsevat välittävää aikuista, rakkautta, rajoja ja aikaa

Lapset ja nuoret tarvitsevat välittävää aikuista, rakkautta, rajoja ja aikaa. Mirja Hussain

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf hallitus, Marika, Keskuskoulun vanhempainyhdistys, Anne, Huhtisen koulun vanhempainyhdistys, Katja, Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys, Susann, Hem och Skola för Lyceiparkens skola rf, Pertti, Linnajoen koulun vanhempainyhdistys

Albert Edelfeltin koulun rehtori Juha Levänen kirjoittaa Uusimaassa 27.10. olevansa huolissaan siitä, että koululaisten erilaiset ongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi.

Hän peräänkuuluttaa meitä kaikkia kantamaan vastuumme ja tekemään parhaamme lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Keskustelua kouluympäristöjen rauhattomuudesta on käyty Porvoossa viime aikoina useilla alueilla.

Kouluarkea läheltä näkevänä Levänen toteaa, että osa porvoolaisista nuorista voi hyvin huonosti ja vaikeudet näyttäytyvät niin koulussa, vapaa-ajalla kuin perheessäkin. Hänen mukaansa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osuus on kasvussa, eikä tilanne selity pelkällä koronaepidemialla.

Kuten Levänen painottaa, lapset ja nuoret tarvitsevat välittävää aikuista, rakkautta, rajoja ja aikaa. Me Porvoon kuntakohtaisessa vanhempainyhdistyksessä olemme samaa mieltä ja näemme, että he tarvitsevat niitä meiltä kaikilta.

Poikkeuksellinen aika tuo lisäkuormitusta meille kaikille; kodeille lapsineen ja nuorineen, koulujen henkilökunnalle ja muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Se näkyy osin kirjoituksessakin mainittuna levottomuutena ja rauhattomuutena. Vastuun kantamisen rajojen hälventymisenä ja voimavarojen hupenemisena. Rajattomuutenakin.

Perheet kertovat väsymyksestä. Siitä, että tasapainoilu monin tavoin muuttuneessa arjessa on vaikeaa, mahdotontakin. Huolemme on, kuka tukee silloin, kun voimavarat eivät enää riitä. Mitkä ovat keinot saada apua, vaikka palvelut ovat kuormittuneita? Mitä voisivat olla ne uudet matalan kynnyksen ratkaisut ja tukitoimet kunta-alan palveluihin, kun koulumaailmaan ja perheille tarvitaan nopeasti lisää tukea?

On toki muistettava, että monissa perheissä arki on epätietoisuudenkin keskellä rauhallisen tasapainoista. Työstä, jota kouluissa tehdään päivittäin lasten kanssa, ollaan kiitollisia. Opetusta ja kasvatusta arvostetaan niin koululaisten kuin heidän kotiensakin puolesta.

Levänen toteaa, koko kylän on aika kasvattaa. Me vanhempainyhdistykset haluamme kouluissamme kantaa vastuuta ja olla etsimässä ratkaisuja. Toivomme, että keskustelua käydään yhdessä tasavertaisesti ja aktiivisesti koulujen aloitteesta. Tämän pohjana tulee hyödyntää avoimesti sitä monipuolista tietoa, mitä muun muassa säännölliset kouluterveyskyselyt ja hyvinvointiprofiilikartoitukset tuottavat.

Keskustelua on syytä käydä eri tasoilla yksittäisestä oppilaasta ja luokkatasosta koko koulun ja kaupunkitason tilanteisiin.

Kuntakohtaisena toimijana, mutta allekirjoittaneet kukin samalla oman koulumme vanhempainyhdistyksen edustajina, näemme erittäin merkityksellisenä vanhempien keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön. Sen, että meillä on vertaistuellista pintaa ajatuksillemme ja että asioita pidetään esillä keskustelussa.

Olemme samaa mieltä rehtori Leväsen kanssa. Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä. Tehdään siksi parhaamme ja kannetaan vastuu yhdessä.

Kommentoi