Mielipidekirjoitus: Tarkastustoiminnan kehittäminen on kaikkien etu

Tapani Eskola, SDP, Valtuustoryhmän pj, Porvoo

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajat kokevat Uusimaassa 10.11. julkaistussa mielipidekirjoituksessa valtuuston 24.9.2020 hyväksymän ponnen ongelmalliseksi, koska heidän mukaan siinä toivotaan tarkastuslautakunnan jättävän arviointikertomuksensa nykyistä aiemmin, jo toukokuun alussa.

Tarkalleen valtuusto toivoi ponnessaan tarkastuslautakunnan jättävän tarkastuskertomuksen toukokuun puolessa välissä 15.5. Eli nykyistä käytäntöä kaksi viikko aiemmin, jotta esim. kaupunginhallituksen ja viranhaltijoiden kommentit olisivat kesäkuun valtuuston käytettävissä samalla kun se käsittelee tilinpäätöstä ja arviointikertomusta. Tällöin valtuuston käymä keskustelu kokonaisuudesta olisi jäntevämpää, kun se käytäisiin samalla kertaa, eikä vasta syys-lokakuussa.

Tähän saman käsittelyaikatauluihin liittyvän ongelman on myös kaupunginhallitus useana vuonna arviointikertomukseen antamassaan vastauksessa todennut.

Arviointikertomus käsitellään kuntalain perusteella suoraan valtuustossa. Aikaero kertomuksen julkaisun ja valtuuston kesäkuun kokouksen välillä on lyhyt, jonka vuoksi kaupunginhallitus ja viranhaltijat eivät ole voineet ennen kertomuksen julkaisua kommentoida kertomusta tai sen tietojen oikeellisuutta. Ponnessa esitetään ratkaisua tähän lyhyen aikaeron aiheuttamaan ongelmaa.

On tärkeää, että lautakunnalle jää aikaa muodostaa omat käsityksensä, mutta arviointikertomuksen julkistaminen ilman rakentavaa etukäteiskeskustelua tuo kertomuksen käsittelylle valtuustossa ja myöhemmälle hyödyntämiselle monenlaisia ylimääräisiä haasteita.

Kuntaliiton mukaan ”kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.” Osa toimenpiteistä on siis todennäköisesti jo tiedossa. Onko kohtuutonta vaatia että valtuusto saisi ajoissa tiedon myös niistä toimenpiteistä joihin kaupunginhallitus aikoo muilta osin ryhtyä? Aikomuksen kertominen tuskin vaatii kaupunginhallitukselta monen kuukauden valmistelua. Toimenpiteiden varsinainen toteuttaminen on sitten eri asia ja nämä vaativat perusteellisempaa työtä.

Oletettavasti tarkastuslautakunta tekee arviointityötään arviointisuunnitelmaan perustuen koko tilikauden ajan jo ennen tilinpäätöksen valmistumista. En näe että tällä kahden viikon muutoksella lautakunnan mahdollisuuksia tehdä työtään hankaloitetaan. Tarkoitus on jäntevöittää valtuuston roolia kuntalain sille määrittelemässä tehtävässä sekä parantaa sen mahdollisuutta käydä asian tiimoilta tärkeää ja tarpeellista keskustelua.

Uusi kuntalaki korostaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana. Tarkastuslautakunnalla on tärkeä rooli valtuuston nimeämänä apuelimenä strategisen johtamisen kokonaisuudessa. Lautakunnan arviointikertomus on valtuustolle toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisen ja johtamisen kannalta tärkeä työkalu, jonka tulee olla myös tehokkaasti hyödynnettävissä.

Uskon toimintatapojen kehittämisen palvelevan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi ulkoinen tarkastus on olemassa. Se mikä tässä kokonaisuuden näkökulmasta järkevää, palvelee parhaiten kuntalaisten ja koko kunnan etua.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.