Mielipidekirjoitus: Oppilaiden näkemyksille on syytä antaa iso painoarvo

Matti Lehesniemi, Sosionomi, Kulloo, Porvoo

Lauantain (12.12.) Uusimaassa oli (sattumalta?) kaksi olennaisesti toisiaan sivuavaa mielipidekirjoitusta. Porvoolaispäättäjillä oli huoli yksittäisen koulun sisätilojen riittämättömyydestä ja Linnanjoen oppilaskunnan hallituksella - kokemusasiantuntijoilla - huoli jo ennestään huonojen välituntiolojen supistamishankkeista.

Päättäjät moittivat Kevätkummun Kanteletalon tilojen riittämättömyydestä virkamiehiä, jotka ovat ”ilmoitelleet”, että Porvoossa on liikaa kouluneliöitä ja ovat nyt esittämässä tilanongelmaan lasten kannalta toinen toistaan huonompia ratkaisuja.

Tunnen melkoista myötähäpeää, kun kolme vuotta sitten valmistuneiden tilojen päätösprosessissa valtuutetut eivät tutkineet riittävällä huolella odotettavissa olevaa väestökehitystä ja siihen vaikuttavia kaupungin omia toimia. Huono valmistelu ja virkatyön moitteettomuuteen uskova päätös tuottaa harvoin hyvän tuloksen. Ja taas maksaa. Eikä kukaan kanna vastuuta?

Linnanjoen koulun Oppilaskunnan hallitus kipuilee suunnitelmista sijoittaa Padel-kenttiä koulun viereiselle hiekkakentälle. Se leikkaisi oppilailta jalka- ja koripallon peluumahdollisuudet, ainoat ulkovälitunnin liikkumismahdollisuudet. Toinen huoli on välituntipihat ja niiden ”surkeat kunnot”. Päättäjät saavat monisanaisesti kyytiä. Hyvä!

Tietysti kalliiden koulutilojen riittävyys, laatu ja sijoittuminen puhuttavat päättäjiä. Soisin mieluusti heidän katseensa kääntyvän myös verrattain halpoihin ulkotiloihin. Niiden on oltava riittävät, turvalliset ja virikkeelliset. Näkökulmaa on hyvä hakea siitä, miten piharatkaisut välineineen tukevat koulun opetus- ja kasvatustehtävää ajatellen myös sitä, miten virikkeellisyys edesauttavat oppilaiden keskinäistä kanssakäymistä.

Oppilaiden, kokemusasiantuntijoiden, näkemyksille on syytä antaa iso painoarvo. Se todentuu toimilla, jotka nopeasti johtavat tilanteen muuttamiseen Linnanjoella ja tarvittaessa muillakin kouluilla. Huonot välituntiolosuhteet ovat suorassa yhteydessä koulussa viihtymiseen ja opintiellä suoriutumiseen. Isot luokat ja huonot kokonaisolosuhteet luovat pohjaa koulun keskeyttämiselle. Koulupudokas on potentiaalinen syrjäytyjä.

En oikein usko aikuisten haluavan, että lapset uppoutuvat kännykkäruutuihin välitunneilla, jos vaihtoehtona on monimuotoista liikuntaa ja keskinäistä kisailua. Oppilaita virkistävä ja moninaisesti palkitseva välitunti näkyy välittömästi opetustilanteissa.

Kommentoi