Geo Stenius, kolumni: Demokratiaa amerikkalaisittain

Demokratialla tarkoitamme hieman epämääräisesti jonkinlaista kansanvaltaa. Demokratialle tunnusomaista on muun muassa se, että päätöksenteko eri toimintavaihtojen ympärillä tapahtuu rauhanomaisesti. Tämä tekee demokratian houkuttelevaksi sellaisissa maissa, missä päätöksenteko perustuu sortomekanismeihin.